Arbetsterapeuten-3-2024

7 i en flod av klagomål ”Vi har flera gånger skrivit till Arbetsmarknadsdepartementet, men de har tackat nej till att träffas. Det är dåligt.” och avsätter särskilda resurser för uppföljning av den stora mängd klagomål som inkommit, säger Ida Kåhlin. Bristerna som lyfts i enkäten kommer att kunna användas för framtida utveckling av tjänsten, både inför en ny avtalsperiod och nya upphandlingar, säger Ida Kåhlin. Men för att kunna göra något åt situationen just nu behöver myndigheten knyta problemen till respektive leverantör och ort. Och hänvisar därför alla att lämna klagomål via Arbetsförmedlingens klagomålshantering. – Samtidigt anser vi inte att det är de anställdas eller allmänhetens ansvar att följa upp en så central insats hos Arbetsförmedlingen. Det måste myndigheten själv ta det största ansvaret för. Förbundet har skickat rapporten från enkätundersökningen till alla ledamöter i arbetsmarknadsutskottet och till Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson. Ida Kåhlin träffar också brukarorganisationer som Funktionsrätt Sverige för att lyfta hur bristerna inom STA påverkar deras medlemmar. I slutet av maj var hon inbjuden till ett möte där också Arbetsförmedlingens upphandlingsdirektör deltog. Förbundet har även bett arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) om ett möte med anledning av alla klagomål. – Det som sker hos leverantörer runt om i Sverige är ytterst oroande och helt orimligt. Vi har flera gånger skrivit till arbetsmarknadsdepartementet, men de har tackat nej till att träffas. Det är dåligt av de ytterst ansvariga ministrarna att inte ställa upp på en dialog, så att vi tillsammans kan diskutera hur vi på bästa sätt kan agera för att säkerställa att STA leder till verklig förbättring av situationen för personer med funktionsnedsättningar, och för våra medlemmar. I en debattartikel från slutet av maj uppmanar Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsförmedlingens ledning och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson att agera. ”Om det finns oseriösa leverantörer behöver det uppmärksammas som en del i det pågående arbetet mot den välfärdsbrottslighet som måste bekämpas.” Pontus Wikholm Grilla säkert Sommartider är grilltider. Gott och mysigt men om oturen är framme kan det sluta med magsjuka. Livsmedelsverket har samlat sina bästa tips på hur du njuter av glödlagade godbitar. Håll huvudet och maten kallt och ha lite extra koll på kyckling och köttfärs, så har du kommit långt. Mer på livsmedelsverket.se. 45% … ökade antalet förstahandssökande till arbetsterapeutprogrammen höstterminen 2024. Läs mer om de positiva nyheterna på sidan 16. IDA KÅHLIN För att samla in kunskap från berörda arbetsterapeuter skickade Sveriges Arbetsterapeuter ut en enkät. Här följer några frisvar från de 131 svarande som är, eller har varit, anställda hos leverantörer inom STA. k Finns tillräckliga förutsättningar att utföra obligatoriska moment? Om nej, vad saknas: ”Tid för genomgång, man kastades in i uppdraget ganska fort.” ”För många deltagare, för lite arbetsterapeuter, ingen avsatt tid för administrativt arbete.” k Finns tillräckliga förutsättningar för observationer i aktivitetsutförande? Om nej, vad saknas: ”... tjänsten uppbyggd på så sätt att AT ska göra väldigt många bedömningar samtidigt. Det går ej som ensam AT.” ”Fler arbetsterapeuter. Fler aktiviteter. Mer material för arbetsstationerna. Mer tid generellt ...” k Upplevelse av fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Fritextsvar: ”Stressigt, tvingas göra saker jag inte tycker känns bra. Ex ljuga för AF.” ”Ingen tid för reflektion, mycket högt dokumentationskrav, ingen möjlighet att leverera kvalitet ...” ¶ Röster ur enkäten ”Arbetsterapeuter inom Steg till arbete” Arbetsterapeuter inom Steg till arbete En enkätundersökning gällande arbetsterapeuters förutsättningar hos leverantörer inom Arbetsförmedlingens tjänst Steg till arbete Sveriges Arbetsterapeuter, maj 2024 Läs rapporten: bit.ly/STA-rapport

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=