Arbetsterapeuten-6-2023

42 – Om vi ska göra skillnad behöver vi jobba i team. Vi behöver använda tvärprofessionella kompetenser bättre för att möta det växande behovet av insatser. Och lyssna och lära mer av varandra – och kunna tillämpa forskning i praktiken. Utöver att jobba kliniskt (på 75 procent) är Catrin Knutsson också funktionsföreträdare för arbetsterapeuterna i den regiondrivna primärvården i Skåne. Och det var just för sitt arbete med att utveckla arbetsterapin i den skånska primärvården som hon i slutet av oktober utsågs till Årets arbetsterapeut. Som funktionsföreträdare är hon en länk mellan förvaltningsledningen och golvet, och förmedlar information i båda riktningarna. I rollen som funktionsföreträdare har hon bland annat byggt upp nätverksträffar för primärvårdens arbetsterapeuter och skapat en hemvist för professionen på intranätet med aktuell forskning, utbildningar, instrument, interventioner, patientbroschyrer och annat material som underlättar det kliniska arbetet. – När jag blev funktionsföreträdare för tre år sedan var min ambition att skapa ett arbetsterapeutiskt imperium. Nu kan jag skratta lite åt det, men vi behöver ”nörda ner” oss i vad vi kan och berätta om det. Catrin har också lett arbetet med att ta fram en tydlig professionsbeskrivning. – Min ingång har varit att beskriva arbetsterapi på ett lättförståeligt sätt. Jag skrev så att även patienter skulle kunna läsa och förstå den, men också kollegor, verksamhetschefer och politiker. Man säger ofta att arbetsterapi är komplext. För mig är det ganska enkelt – men brett. Att få politiker att förstå nyttan av arbetsterapi ligger henne varmt om hjärtat – hon tar alla tillfällen i akt för att göra det. – Jag har haft som jultradition att skriva några rader till politiker i primärvårdsnämnden. Ibland har det gett effekt. En eftermiddag ringde en politiker när jag stekte pannkakor och vi talade om vilken effekt arbetsterapeutiska interventioner kan ha. Jämlik vård står högt på hennes agenda och Catrin tycker att det borde finnas en nationell styrning av vilka professioner som ska finnas på en vårdcentral. – Alla vårdcentraler borde ha en arbetsterapeut! Det räcker inte att det finns läkare, sjuksköterska och en medicinsk sekreterare. Flöden från specialistvården bryts om arbetsterapeutisk kompetens inte finns på vårdcentralen. Patienter blir utan delar av den rehabilitering de har rätt till. Det kan handla om att barn inte får hjälpmedel de behöver eller att bedömningar kring personlig assistans inte kan göras. Hon avslutar: – Vi måste förmedla det vi kan och gör bäst, så att beslutsfattare inte kan göra annat än att kräva att det ska finnas en arbetsterapeut på varenda vårdcentral i Sverige. Jag väljer att tro att det handlar om okunskap. När de förstår arbetsterapi kommer förutsättningarna att förändras. Framtidens hälso- och sjukvård klarar sig inte utan oss, men vi behöver verka nära andra professioner och samverka mellan vårdnivåer. ¶ ”Man säger ofta att arbetsterapi är komplext. För mig är det ganska enkelt – men brett.” ”Vi behöver använda tvärprofessionella kompetenser bättre för att möta det växande behovet av insatser, säger Catrin Knutsson. Här tillsammans med fysioterapeuten Samuel Bjager. Vinnaren/vinnarna av Årets arbetsterapeut (yrkesverksam) belönas med 10000 kronor, diplom och blommor. Ur motiveringen: Tack vare den professionsbeskrivning och kompetensmodell som arbetats fram under Catrins ledning har arbetsterapeuters kompetens och kompetensbehov i primärvården stärkts. Arbetet har även inneburit att professionens kunskap och kompetens har synliggjorts till andra professioner, chefer och politiker, vilket bidragit till en ökad kännedom om arbetsterapeutens roll i teamet.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=