Arbetsterapeuten-6-2023

7 De stora förändringarna handlar om ändrade förkunskapskrav, ett nytt upplägg för utbildningen och ändrade specialistområden. Gemensamt för de sju nya specialistområdena är att de utgår från ”Aktivitet och hälsa”. – De nya områdena har ett tydligt och konkret fokus på aktivitet. Det blir synligt att man är specialist i just arbetsterapi och det gör det lättare att kommunicera värdet av specialisttiteln, säger Malin Curlo, kurs- och utbildningssamordnare på Sveriges Arbetsterapeuter. Specialistutbildningen består av tre moduler: en introduktionskurs, valbara kurser där magisterexamen ingår samt en avslutande professionskurs. Förbundet ansvarar för modul 1 och 3 som båda sker på distans. Modul 3 avslutas med en specialistföreläsning precis som tidigare. För att gå introduktionskursen, modul 1, krävs enbart att man har legitimation. Under kursen arbetar deltagarna fram en individuell studieplan och tar ut riktningen för sin specialistutbildning. Det finns ingen bestämd tidsplan för när man måste läsa modul 2 och 3, utan det avgör man själv. Malin Curlo hoppas och tror att det nya upplägget kommer att göra att fler arbetsterapeuter vill bli specialister. – Tröskeln blir lägre för att börja läsa till specialist och den nya utbildningen är mer framåtriktad än den gamla. Den ger möjlighet att fundera på vad man vill specialisera sig i, snarare än att pussla ihop redan avklarade kurser till en specialisering. För den som redan har en magisterexamen finns möjlighet att läsa modul 1 och modul 3 i ett svep, till ett paketpris. – Både medlemmar och icke-medlemmar får rabatterat pris på avgiften eftersom förbundet tycker att det är viktigt att så många som möjligt utbildar sig till specialist. Men medlemmar har högre rabatt och förtur vid antagningen. Förhoppningen är som sagt att det nya upplägget ska locka fler att söka till specialistutbildningen. – Att bli specialist ger redskap för det livslånga lärandet och är ett bra karriäralternativ för den som vill jobba med utvecklings- och förändringsarbete. Det behövs fler arbetsterapeuter som kan coacha och stötta kollegor samt driva utveckling, inte minst med tanke på omställningen till nära vård, säger Malin Curlo. Förbundsordförande Ida Kåhlin gläds åt premiären för förbundets nya specialistutbildning och är stolt över upplägget. Samtidigt välkomnar hon den nya statliga utredningen om behörighet, yrkesreglering och specialkompetenser inom vården, som bland annat ska se över behovet av att införa bevis för fler specialistkompetenser. – Ett ökat statligt ansvarstagande och reglering av specialisttitlar är något vi länge efterfrågat. Vi känner stort ansvar för specialistutbildningens utformning och avser arbeta nära utredningen när det gäller det, säger Ida Kåhlin. katja alexanderson Läs mer om den nya specialistutbildningen, antagningsregler och viktiga datum på arbetsterapeuterna.se/specialistutbildning. Lägre tröskel att läsa till specialist Stöd för anhöriga Ungefär var sjätte person i Sverige stöttar någon närstående på grund av sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning. Och det påverkar deras hälsa till det sämre. Nu har Socialstyrelsen tagit fram nya kunskapsstöd om anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Du hittar det på kunskapsguiden.se 1,3 … miljoner svenskar har hälsobesvär av jobbet, det visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Det är var fjärde person som arbetar. Trötthet, fysisk smärta och värk är vanligast, men även oro och ångest. Mer på av.se. För två år sedan beslutade fullmäktige om en ny specialistordning – nu blir den verklighet. Ansökan öppnar i januari. ”Att bli specialist ger redskap för det livslånga lärandet.” MALIN CURLO FOTO: PONTUS WIKHOLM

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=