Arbetsterapeuten-1-2024

28 TEMA: RELATIONER Tufft för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning Socionomen Ida Runge disputerade vid Malmö universitet med avhandlingen ”Jag vill gärna ha hjälp men ta inte mina barn”. Föräldraskap hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. – Det har känts meningsfullt. Hon syftar på de intervjuer hon gjort med 23 föräldrar med lindrig IF där de fått möjlighet att berätta om och reflektera över föräldraskap och vardagsliv, men även dela med sig av hur de upplevt stöd och bemötande från sociala myndigheter och vården. – Det är en svår balansgång att framträda som en person med resurser, styrkor och kompetenser, men också få lov att vara öppen med de behov och svårigheter man har, utan att bli dömd på förhand. Föräldrarna känner sig ofta ifrågasatta och det finns en stark känsla av stigmatisering. Det handlar bland annat om att sociala myndigheter gör direkta kopplingar mellan deras intellektuella funktionsnedsättning och ett otillräckligt föräldraskap, ”på grund av mina diagnoser”, ”eftersom jag gått i särskolan”. För att skapa trygghet krävs en vardag med tydlig struktur. Det minskar känslorna av stress och otillräcklighet och är väsentligt för att klara föräldraskapet på ett bra sätt. – Föräldraskapsstöd beviljas bara om det finns behov hos barnet. Föräldrarna kan behöva stöd i sitt föräldraskap – för sin egen skull – innan det har uppstått ett behov hos barnet. I de fall familjen fått stöd handlar det om att personer inom socialtjänsten uppfattat behovet och jobbat för det. Ida Runge tillägger att det ofta saknades ett specifikt föräldrastöd, men det fanns även brister i samordningen av föräldrars och barns personliga stödinsatser. I intervjuerna framkom att föräldrarna inriktar sina liv på barnen, de vill barnen väl och omsorgen om barnen kommer först. Ida Runge nämner ”Maja” som berättade om sina eftermiddagar, när hon efter sin dagliga verksamhet hämtar sonen på förskolan. När de kommer hem vill han gå till sina leksaker. ”Så sitter vi ihop och leker alla tre (reds anm: även pappan), så att vi ägnar all tid åt Sami fram tills han somnar”. Hos de föräldrar Ida Runge intervjuat fanns en underliggande oro för att myndigheterna skulle betrakta deras föräldraskap som otillräckligt, och barnen omhändertas. Hon påpekar att socialtjänstens beslut måste grundas på en helEn oro för att inte duga som förälder, känna sig stigmatiserad och sakna stöd i föräldraskapet är känslor som är vanliga hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Det visar socionomen Ida Runges avhandling. ”Föräldraskapsstöd beviljas bara om det finns behov hos barnet.” IDA RUNGE socionom FOTO: PRIVAT Text: Anki Wenster Illustration: Mostphotos

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=