Arbetsterapeuten-1-2024

29 hetssyn och rättvisa bedömningar. Flera berättelser handlar om mammor som tillsammans med sina barn placerats på utredningshem för observation och bedömning. – Med en sådan struktur saknas förutsättningar att klara föräldraskapet. Det goda föräldraskapet sker i samspel med omgivningen och inkluderar både anhöriga och professionellt stöd. För att stödja föräldrar med IF eller kognitiva nedsättningar finns föräldrastödsprogrammet, Parenting young children (PYC). Det ska nu utvärderas i en stor studie berättar arbetsterapeuten och forskaren Gunnel Janeslätt vid Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF). Hon framhåller hur betydelsefullt det är med föräldrautbildningar som är anpassade till föräldrar med kognitiva nedsättningar. – PYC innebär att en kontaktperson jobbar nära föräldrarna i hemmiljö mot konkreta mål med bildstöd och checklistor som anpassas efter deras aktuella behov, på ett sätt som känns väldigt arbetsterapeutiskt. Hon har forskat länge inom området föräldrar med kognitiva nedsättningar och var tills nyligen även knuten till SUF-­ Kunskapscentrum, som har uppdrag att samla, utveckla och sprida kunskap om stöd till föräldrar med kognitiva nedsättningar som IF. Gunnel Janeslätt framhåller att unga personer med IF tidigt behöver få information och utbildning för att kunna ta beslut inom olika områden som föräldraskap. Tillsammans med sina forskarkollegor håller hon på att knyta ihop en säck med fyra studier, i den ingår en randomiserad studie där 108 elever i åldern 16 till 21 år på anpassade gymnasieskolor medverkat. I studierna har samtalsmaterialet, Parenting toolkit, använts och eleverna har bland annat fått reflektera över frågor som; vad innebär det att ha ett barn, och vad behöver barnet. Samtidigt fick de träna praktiskt genom att sköta en babysimulator som också kunde lånas hem under tre dygn (läs mer på bit.ly/ifparent). – När de har gått igenom hela modellen har vi kunnat se signifikant påverkan både på attityder och insikter omkring föräldraskap, och kunskap om vad det innebär. Vi vet att om man erbjuder en anpassad intervention ökar det förmågan att göra informerade val om framtida föräldraskap i vuxenlivet. Det är flera som har bestämt sig för att inte bli förälder, men också de som säger: ”Gärna barn men inte nu”. Baserat på forskningen och de ungas medverkan har även ett digitalt stödmaterial tagits fram (mittvuxenliv.se). Projektet ägs och drivs av Riksförbundet FUB. – Det är ett fantastiskt material riktat till ungdomar och unga vuxna, men även med ingångar för lärare, personal eller närstående. Det fokuserar på sex olika områden, arbete, boende, ekonomi, färdigheter, relationer och tid. Inom varje område finns en koppling till föräldraskap. ¶ ”Det är ett fantastiskt material riktat till ungdomar och unga vuxna.” GUNNEL JANESLÄTT arbetsterapeut FOTO: PONTUS WIKHOLM Det är barnen som uppfyller föräldrarnas drömmar om det egna vuxenlivet. Föräldrarna inriktar ofta hela sitt liv på barnen. I den strukturerade vardagen finns plats för oplanerad tid med barnen. Ida Runge kallar det i sin avhandling för ”barnens tid”. Mer info om föräldaskap och IF på: regionuppsala.se/suf-kunskapscentrum

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=