Arbetsterapeuten-1-2024

Maria Enell, Värnamo – Om man har ett rimligt mål, inte för stort, kan det lyckas. Och det är bättre att göra lite än inget alls tänker jag. Jag försöker själv jobba med små steg i taget och är ganska nöjd med det. Julia Karmitsa, Sollentuna – Nyårslöften i sig brukar vara ganska svåra att hålla – det blir för höga mål. Jag kan ha ett ord, eller en känsla, för året att sträva mot. ”Frimodig” i år, och så försöker jag sätta upp små mål. Det skulle kunna vara att stå på händer eller åka mer till föräldrarna. Miranda Himmelsbåge, Stockholm – Nästan alla har väl något löfte, men det blir inte av alla gånger. Men jag tänker att om man konkretiserar och sätter upp delmål så kan det gå. Jag jobbar själv mot välmående – och det har ju sina utmaningar Nyårslöften – hur ser du på dem? ”Det är ofta vi själva som står i vägen för förändring. Men våra sinnen är inte bara hinder, de är också en drivkraft och lösning.” nyckeln till att stärka förmågan att hantera klimatförändringar. – Det är ofta vi själva som står i vägen för förändring. Men våra sinnen är inte bara hinder, de är också en drivkraft och lösning. Det positiva är att om vi inser detta kan vi också åstadkomma förändring. En viktig del är att det finns plattformar för att diskutera med andra och reflektera över existentiella frågor, säger hon. Det kan vara skola, eller hälso- och sjukvård men även konst- och kultursammanhang. Men för att nå ökad hållbarhet behövs åtgärder på olika plan, genom att systematiskt integrera och ta hänsyn till den inre och yttre omställningen i politiska och institutionella system och strukturer. Exempelvis att utveckling och användning av teknik styrs av inlevelseförmåga och omtanke, i motsats till enbart ekonomisk tillväxt. – Det är avgörande att vi arbetar på olika nivåer för att åstadkomma en förändring mot ökad hållbarhet: på beteendenivå, systemnivå, och när det gäller våra egna tankesätt eller medvetenheten. Det vill säga hur vi, individuellt och kollektivt, skapar mening kring världen omkring oss. Alla nivåer är sammankopplade och lika viktiga för att nå en förändring. Hon betonar att det är viktigt att man inte ser det som att förändringarna – när det gäller övertygelser, värderingar och världsbilder – tvingas på oss, utan att vi i stället ses som aktiva förändringsaktörer. – Förändringar kan faktiskt gå snabbt om vi agerar och kopplar ihop beteendeförändringar, systemförändringar och kulturella förändringar och tar tillvara våra inre resurser och värdegrunder. Anki Wenster ILLUSTRATION: HELENA LUNDING HULTQVIST 47 Läs en längre version av artikeln på arbetsterapeuterna.se/inreomställning

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=