Arbetsterapeuten-1-2024

För snart tio år sedan stod Christine Wamsler, professor i hållbarhetsvetenskap vid Lunds universitet, vid ett vägskäl. Hon kände att hon höll på att tappa bort sig själv. Hållbarhetsforskningen som hon jobbat med i många år fokuserade på det yttre: ekosystem, socioekonomiska strukturer och teknologi. Något saknades. Hon ställde sig frågan: varför fanns det inte utrymme att diskutera existentiella frågor när det handlar om utmaningar som hotar vår och planetens framtid? När hon ville gå vidare med det i sin forskning fick hon reaktioner från personer både inom och utanför akademin att ett sådant steg skulle leda till att karriären var över. Men hon lät sina insikter leda henne och inriktade sin forskning på det som nu väcker alltmer uppmärksamhet och intresse. – Det handlar om relationen till oss själva, andra och naturen, och hur det i sin tur hänger ihop med hur vi uppfattar, agerar och förhåller oss till klimatförändringar. Vi lider av en inre relationskris. De senaste nio åren har hon fördjupat sig i inre och yttre förändring och omställning på ett heltäckande och systematiskt sätt genom forskning, nätverk och att utveckla kurser på Lunds universitet. – För att förstå de här sambanden – mellan inre omställning och en hållbar värld och hur vi kan agera för klimatet – måste vi börja med oss själva. I vårt moderna samhälle har vi separerat oss från varandra, oss själva och resten av världen. Självreflektion, medkänsla och perspektivtagande är viktiga egenskaper för en inre omställning. – Vi har förmågorna men har förlorat kontakten med dem på vägen, bland annat i våra utbildningssystem. Människor väljer att inte engagera sig, de känner sig maktlösa och att frågorna är för stora. Dessutom förenklar våra tankemönster informationen vi ständigt översköljs med och bidrar till polarisering. Det blir en ond cirkel. Hon exemplifierar med en enkel modell. Klimatkrisen påverkar vår psykiska hälsa vilket leder bland annat till shopping, för att döva (klimat)ångest, som bidrar till ohållbar konsumtion och därmed till klimatförändringar som i sin tur återigen leder till psykisk ohälsa och stress. – Klimatförändringarna kan förstås som ett uttryck för exploateringen av planeten – en spegling av det moderna samhällets paradigm – som i sin tur har sin grund i en bristande kontakt med oss själva (våra tankar, känslor och kropp), andra och naturen. Att göra aktiva val för en mer hållbar värld grundar sig i djupa värderingar och förmågor grundade i vår medvetenhet, sammanhang, insikt, syfte och handlingskraft. Omställningen sker inifrån och ut. Det är också korta om 3Läs mer Christine Wamslers forskning citeras i rapporterna från FN:s klimatpanel (IPCC) och många andra organisationer, till exempel FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Här kan man läsa mer om hennes arbete och de initiativ hon samordnar: k lucsus.lu.se/christine-wamsler k contemplative-sustainable-­ futures.com k lu.se/erici Mindfulness Christine Wamslers forskning visar bland annat en koppling mellan mindfulness, medkänsla och hållbarhet. Mindfulness har en positiv inverkan på förhållandet mellan människa och natur, på samhällelig aktivism och på människors medvetna och anpassningsbara reaktioner på klimatförändringar. Läs rapporten Meeting the Climate Crisis Inside Out: k themindfulnessinitiative.org/ reconnection Masterkurs På Lunds universitet är det högt söktryck på masterkursen Hållbarhet och inre omställning. Syftet med programmet är att skapa utrymme och möjligheter för lärande, nätverkande och kunskapsutveckling med fokus på de inre dimensionernas roll och en integrerad omställning för hållbarhet. Läs mer om masterkursen på Lunds universitet här: k bit.ly/MESS-53 inre omställning 46 Globala utmaningar kräver förhållningssätt som grundar sig i andra ingångar än enbart tekniska lösningar och politiska beslut. De existentiella frågorna måste också få ta plats, anser Christine Wamsler, professor i hållbarhetsvetenskap vid Lunds universitet. Hållbarhet från insidan KOLL PÅ FOTO: PRIVAT

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=