Arbetsterapeuten-4-2023

Ett rikare vardagsliv Med interventionen Everyday Life Rehabilitation vill arbetsterapeuten och forskaren Maria Lindström ge personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning möjlighet till ett mer meningsfullt liv. Ensam. Socialt isolerad. Passiv. Stillasittande. Sällan utomhus. Låg tilltro till den egna kapaciteten, svag framtidstro och svårigheter att genomföra förändringar på egen hand. Personer med omfattande psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som bor på SoL- och LSS-boenden har ofta en torftig vardag – och ju längre tiden går desto mer riskerar de att dras ner i en nedåtgående spiral av få meningsfulla aktiviteter, försämrad hälsa, sänkt motivation och försämrad autonomi. Det vill arbetsterapeuten och forskaren Maria Lindström vid Umeå universitet ändra på med interventionen Everyday Life Rehabilitation, ELR, eller Berika Vardan på svenska. – Jag började utforma interventionen i samband med att jag blev doktorand, eftersom jag såg stora behov av och potential till rehabilitering för den här målgruppen. Sedan dess har ELR utvecklats i flera steg. Interventionen är skapad för att användas av arbetsterapeuter och boendepersonal tillsammans och bygger på en gemensam metodik för integrerad rehabilite24 Text: Katja Alexanderson Illustration: Helena Lunding Hultqvist

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=