Arbetsterapeuten-4-2023

ring. Den innehåller motivationsstärkande och aktivitets- och recoverybaserade metoder, alltid med den enskilda personen i centrum. – ELR är inte diagnosspecifik, utan det handlar om att trots väldigt svår psykisk funktionsnedsättning och psykisk sjukdom kunna återskapa ett meningsfullt och berikande liv. Att trots dåligt mående få stöd, hopp och tillit till att kunna påverka sitt vardagsliv positivt i viss mån. Utgångspunkten är att vi tror på dig och vill stödja dig att utforska vad du tycker om att göra. Maria Lindström konstaterar att tyvärr har målgruppen låg status när det gäller rehabilitering och att få kommuner erbjuder långsiktig, tidsatt, personligt utformad rehabilitering. – Att inte satsa på rehabilitering är utbrett i kommunala verksamheter, samtidigt visar vår forskning att den här målgruppen verkligen är mottaglig för rehabilitering. Hon tillägger: – Generellt har många en låg hälsolitteracitet, med låg kunskap om sitt eget hälsotillstånd och vad som skulle kunna påverka hälsan positivt. Dessutom, med låg motivation och autonomi söker de inte heller aktivt hjälp, utan behöver erbjudas uppsökande rehabilitering. kk

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=