Arbetsterapeuten-4-2022

21 kk Hon har rehab ut i fingerspetsarna Äldreomsorgsutredningen lyfter vikten av förebyggande arbete och rehabilitering i sitt slutbetänkande – och föreslår att landets samtliga kommuner ska ha en kvalitetsansvarig för rehabilitering för att säkerställa en god och säker vård (se föregående artikel). I dag finns däremot inget lagkrav på Mar och funktionen finns bara i drygt 90 kommuner. Arbetsterapeuten Erica Gunnarsson, Mar i Örebro kommun, är övertygad om att rehabfrågorna skulle nedprioriteras om kommunen inte skulle ha någon Medicinskt ansvarig för rehabilitering eller motsvarande funktion. – Det är lätt att det blir fokus på läkemedel, samverkan med läkare och slutenvård i organisationen. Vi behöver säkerställa att det finns rutiner för rehabilitering och att övergångar mellan olika vårdgivare och mellan olika arbetsplatser blir säkra. Erica Gunnarsson har varit Mar sedan 2000. Först i Kristinehamn och sedan i Karlskoga. 2017 tog hon steget till betydligt större Örebro, men med samma uppdrag: att säkerställa att den rehabilitering kommunen bedriver är patientsäker och av god kvalitet. I Örebro kommun delar två Mar på uppdraget. De hjälps åt med de uppdrag och utredningar som genomförs under året. Andra arbetsuppgifter delar de i olika ansvarsområden för att få fördjupad kunskap och ansvar i ämnet. Det rör sig om bland annat dokumentation, hjälpmedelshantering, fördelad hälso- och sjukvård, skyddsåtgärder, samtycken och kontakt med privata aktörer. Rehabfrågorna måste finnas med på ledningsnivå i kommunerna, annars riskerar de att nedprioriteras. Det är Erica Gunnarsson, arbetsterapeut och Mar i Örebro, fast övertygad om. Arbetsterapeuten Erica Gunnarsson har jobbat som Mar i över 20 år, sedan 2017 i Örebro. Text & foto: Pontus Wikholm

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=