Arbetsterapeuten-6-2023

19 Här & nu kk Tiden försvinner. Rummet likaså. Lek är mäktigt. Och en rättighet för barn. Alla barn. Det slår artikel 31 i Barnkonventionen fast. – Lek kommer inifrån – och den fria leken skapar barnet självt, för lekens egen skull. Lek är socialt, och någonting som vi människor faktiskt gör och delar med alla däggdjur. Det är ett sätt att lära sig och utvecklas, säger Maria Prellwitz, biträdande professor i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet. Lek och vad som inkluderar eller utestänger barn från lek är centrala teman i hennes forskning. Hon leder bland annat den svenska delen av det stora EU-projektet P4Play, ett samarbete mellan universitet i Irland, Sverige, Skottland och Schweiz. Projektet har fyra delar: People, Place, Policy och Practice. Place är Maria Prellwitz huvudspår och handlar om lekplatser och lekmiljöer. Forskningen inom de andra områdena undersöker bland annat policyer och styrdokument kopplade till lek samt kulturella och sociala perspektiv på lek. En viktig aspekt i forskningen är att göra barns röster hörda, alla barns. – Man talar om ”seldom heard children”. Det är inte bara barn med funktionsnedsättningar, utan även barn i socioekonomiskt utsatta områden och marginaliserade grupper. Dessutom tar man sällan med yngre barn i forskning. Risken är att man bara involverar barn som är så pass stora att de inte kommer att vara på lekplatsen. Man vågar inte riktigt gå ner i åldrarna. När det gäller att lyssna på barns tankar kring lekplatser tycker Maria Prellwitz att Sverige har mycket att lära av bland annat Irland. Där är kraven på att göra barn delaktiga vid utformningen av lekplatser betydligt hårdare än i Sverige. – Vad är det som ger en lekplats lekvärde? Det försöker vi i P4Play ta fram instrument för att ta reda på – ur barnens perspektiv. Hon trycker på vikten av att på allvar lyssna på barns åsikter och synpunkter. – Det gäller att skapa processer och arbetssätt som involverar barn och gör dem delaktiga, så att de kan och vågar uttrycka sig. Så att man inte bara checkar av en ruta och säger att nu har vi frågat barn och sedan går vidare. ”Den fria leken skapar barnet självt, för lekens egen skull.”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=