Arbetsterapeuten-6-2023

21 People, Place, Policy & Practice k P4Play är ett EU-finansierat doktorandprogram i arbetsterapi och aktivitetsvetenskap med fokus på att möjliggöra lek. Det är ett samarbete mellan universitet i Sverige, Schweiz, Irland och Skottland. k Forskningsprogrammet är uppdelat i fyra områden av lek: People, Place, Policy och Practice. Det övergripande målet är att utveckla ny kunskap om lek och effekterna av fysiska, sociokulturella och politiska miljöer på lekutbudet samt utveckla innovativa lösningar för att ta itu med hinder och tillhandahålla lösningar för lek i olika samhällsmiljöer för att gynna barn, familjer och samhällen. Läs mer på www.p4play.eu träna och utmana sig. Testa sina gränser, säger Maria Prellwitz och konstaterar att säkerhetstänket också syns i att det geografiska området barn får röra sig fritt på har krympt de senaste årtiondena. I dag får många lite yngre barn knappt vara ute på gården och leka själva, än mindre på egen hand utforska grannskapet. Hon tycker att arbetsterapeuter har mycket att bidra med vid utformningen av lekplatser, inte minst för att främja den sociala miljön och delaktigheten. – Jag ser ingen annan yrkesgrupp som har just kunskapen kring aktivitet – men då måste vi verkligen ta aktiviteten lek på allvar och fokusera på lek för lekens egen skull. Hon konstaterar att arbetsterapeuter ofta lyfter fram att lek är barnets viktigaste aktivitet, men trots det visar forskning inom P4Play att leken ofta används som medel i träning snarare än som ett mål i sig. Att man under lekfulla former övar finmotorik, kognition och andra färdigheter som ska göra det bättre och enklare för barnet i framtiden. Att man jobbar för ett sen. Inte för den fria lekens skull – här och nu. – Stödjer vi arbetsterapeuter barn i att kunna vara delaktiga på en lekplats? Stöttar vi dem i att komma dit och interagera med andra? Ska vi verkligen vara trogna aktivitetsbegreppet tänker jag att det är den fria leken som barnet själv väljer som ska vara i fokus för arbetsterapi. ¶

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=