Arbetsterapeuten-6-2023

TEMA: UNG ”Det tar mycket tid som vi hade kunnat lägga på att plugga i stället, men jag håller hellre på med mobilen även om jag vet att jag behöver plugga. Jag får ingenting gjort, inte så mycket i alla fall. Jag ligger efter ganska ofta med uppgifter och sånt när vi har mycket.” Men resultatet speglade även det positiva med sociala medier. – Hur sociala medier påverkar aktivitetsval behöver inte vara negativt. Flera av deltagarna hittade en hobby som gav flow, många började virka. Och personer som var introverta upplevde en positiv social interaktion och kände sig mindre ensamma, säger Thearni. ”Det är väl mycket så jag kan vara väldigt kreativ … jag ser en video på någon som pysslar med någonting och känner att nu går jag och gör det och då kanske jag går och köper några saker för att kunna pyssla med det.” Enligt undersökningen Svenskarna och internet 2023 är sociala medier den viktigaste nyhetskällan för unga och det var också tydligt i deras studie. – Flera deltagare hade börjat engagera sig i jämlikhets- och politiska frågor tack vare att de inspirerats av sociala medier, och det var jätteroligt att höra. Nyligen fick de ta emot Sandblomstipendiet, ”för berömvärda projekt inom området medicin och humaniora”, vid Lunds universitet och en summa på 10 000 kronor, som en bekräftelse på att området ses som viktigt. – Vi blev väldigt glada för det. Man kan inte bortse från att sociala medier spelar en stor roll i mångas liv och kan påverka hälsan negativt. Men även försöka se sociala medier som ett hjälpmedel och fundera över hur det kan användas på ett bättre sätt i vardagen, säger Thearni. Nya sociala plattformar tillkommer hela tiden och utvecklingen går snabbt och hon tycker det är viktigt att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor om hur de sociala medierna fungerar. Det går att se samband mellan omfattande användande av sociala medier och psykisk ohälsa, det visar bland annat undersökningar som gjorts av Statens medieråd. Thearni understryker att arbetsterapeuter har både kunskapen och redskapen för att jobba förebyggande, exempelvis i skolvärlden och på bup. –Vi är duktiga på att bryta ner aktiviteter. Grunden till att skapa en relation är bemötandet, och förstå att sociala medier är en del av vardagen för många man möter i vården. Och om man inte har kunskapen medge ”jag har noll koll på sociala medier, kan du berätta hur din vardag ser ut?” Det är lugnt på kaféet, här råder datorförbud, och Thearnis mobil är fortfarande tyst och plingar bara till vid mess. En och en halv timmes ostörd ”samtalsaktivitet” har passerat. Att stänga av notiserna beskriver hon som en stor positiv förändring. Hur har det påverkat dig? – En lugnare vardag absolut, säger hon bestämt. Jag är medveten om hur mycket tid jag lägger på sociala medier och är mer okej med att ha tråkigt. Hon skrattar. – Man är ju beroende. ¶ ”Flera av deltagarna hittade en hobby som gav flow, många började virka.” ”Många svarade att sociala medier bara finns där.” THEARNI THEVARANJAN KAJSA BENGTSSON FOTO: ANKI WENSTER FOTO: PRIVAT Unga kvinnor & sociala medier Kandidatuppsatsen visade att sociala medier var en stor integrerad aktivitet i de unga kvinnornas vardag. Neg: Självkänslan påverkades negativt av skönhetsideal. Aktiviteter prioriterades bort. Sömnen påverkades. Pos: Snabb informationsinhämtning, underhållande och möjlighet att hålla kontakt med släkt och vänner. Ökat intresse för kreativa aktiviteter, vegetarisk mat och second hand samt engagemang i samhällsfrågor. ”Unga kvinnors upplevelse av att använda sociala medier i deras vardagliga liv” av Thearni Thevaranjan & Kajsa Bengtsson, Lunds universitet Svenskarna och internet Till sociala medier räknas internettjänster, appar och webbplatser där människor kan interagera med varandra och skapa eget innehåll. k Personer födda på 2000-talet är mest på Youtube och därefter Snapchat och Tiktok. k Personer födda på 1900-talet är mest Facebook och därefter Instagram och Youtube. Källa: svenskarnaochinternet.se 24 FOTO: ANKI WENSTER

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=