Arbetsterapeuten-6-2023

47 Diskussion, inspiration och argumentation i Almedalen Rehab, hjälpmedel, psykisk ohälsa, nära vård och professionens arbetsvillkor och kompetensförsörjning var några av de frågor Sveriges Arbetsterapeuter lyfte under Almedalsveckan i juni. Sammanlagt deltog förbundet, med ordförande Ida Kåhlin i spetsen, i närmare fyrtio olika evenemang med de tyngsta beslutsfattarna i Hälso- och sjukvårdssverige. Facklig politisk plattform Genom förhandlingsorganisationen Akademikeralliansen, där förbundets förste vice ordförande Kristina Hultman är ordförande, har förbundet varit med att ta fram en facklig politisk plattform för att synliggöra vad vi vill uppnå. Tillsammans med motparterna SKR och Sobona har Akademikeralliansen slutfört en rapport om kompetensmodeller. En partsgemensam utvärdering av vårt löneavtal har påbörjats. Arbetsterapiforum 2023 62 muntliga presentationer, 4 workshoppar, 1 symposium och 24 postrar. 839 deltog på den helt digitala konferensen som delvis sändes från en fysisk studio. 91 procent gav betyget bra eller mycket bra. studentrekord Medlemsantalet är stabilt. Studentmedlemmarna har aldrig varit fler och trenden över en femårsperiod är ett fortsatt stigande antal medlemmar. I september hade förbundet 10 358 medlemmar. Tummen upp! I februari välkomnade förbundet och Fysioterapeuterna Socialstyrelsens förslag om nationellt stöd för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Tillgången till rehabiliterande och habiliterande insatser är i dag ojämlik över landet och det behövs en nationell samordning. Grattis! I början av året kungjordes att Annicka Appelberg och Paula Malinen fått stipendier från Sveriges Arbetsterapeuter. Annicka Appelberg fick 60 000 kronor för projektet ”Aktivitetsbalans i vardagen hos personer med multipel skleros”. Paula Malinen fick 60 000 kronor för projektet ”Vägen till körkort för unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning”. Grattis åter en gång! Fackligt råd och stöd I år har förbundets ombudsmän tecknat över 60 lokala avtal som förbättrar medlemmarnas arbetsvillkor. Det rör allt från arbetstid, samverkansavtal till semesterväxling. Över 1 300 medlemmar har varit i kontakt med vår rådgivning i fackliga frågor. De vanligaste frågorna rör lön och arbetsmiljö, men det kan också handla om medlemmar som hamnat i konflikt med sin arbetsgivare eller på annat sätt behövt arbetsrättslig hjälp. Hipp hipp Under Arbetsterapins dag tillkännagavs att Catrin Knutsson, arbetsterapeut på Dalby vårdcentral, blev Årets arbetsterapeut 2023. Årets arbetsterapeutstudent blev Hólmfríður ”Frida” Ásbjarnardóttir, Karolinska institutet. PS Läs om Catrin och Frida på sidorna 40–43. Hurra Mathilda Björk, professor i arbetsterapi vid Linköpings universitet, utsågs under hösten till Sveriges första vetenskapliga råd i arbetsterapi. De vetenskapliga råden bistår Socialstyrelsen med till exempel kunskapsunderlag och ärenden inom myndighetens uppdrag. PS Läs om Mathilda på sidan 6. året som gick i siffror k 1 0 300 medlemmar. k 1 300 förtroendevalda. k 24 kretsar. k 5 00 kursdeltagare. k 5 500 följare på Facebook. k 3 00 sidor av tidningen Arbetsterapeuten. k 2 500 böcker/instrument sålda i webbutiken. BILDER: MOSTPHOTOS

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=