Arbetsterapeuten-6-2023

48 Rykande färsk från pressarna Tina Sandulf, förläggare och marknadskommunikatör på Sveriges Arbetsterapeuter, svarar på frågor om instrument i webbutiken. Behöver man gå på kurs för att få använda instrumenten som Sveriges Arbetsterapeuter ger ut? – Instrumenten som finns i webbutiken kräver inte att du går på kurs, men till vissa av dem finns det kurser som ytterligare stöd. Genom kurserna får du föreläsningar, färdighetsträning med olika case och en bekräftelse på att du använder instrumentet på rätt sätt. Kursverksamheten erbjuder huvudsakligen utbildning i flera interventionsmetoder men även några instrument. Se www.arbetsterapeuterna.se/ akademin. Vad är senaste nytt i förlaget? – Under 2023 har vi tagit fram nya versioner av MOHO-instrumenten Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S) och Barns mening om aktiviteter – självskattning av kompetens och betydelse (COSA-S). Även Ha koll-materialet – en gruppintervention om tidshantering och organisationsförmåga – har kommit i en uppdaterad version. Årets storsäljare är den efterfrågade Checklista vid kognitiva svårigheter i aktivitetsutförandet. Den används i observation som ett komplement till ADL-Taxonomin®. Blir det några prishöjningar i webbutiken till 2024? – Nej, vi planerar inga prishöjningar till 2024 om inget oväntat inträffar. Till detta år, 2023, tvingades vi tyvärr prishöja bland annat utifrån höjda pappers- och portokostnader. FOTO: KATJA ALEXANDERSON FÖRBUNDSNYTT Jag har blivit missgynnad av chefen som inte vill att jag vabbar, vad gör jag nu? Svar: Vab ingår i föräldraledighetslagen. Det är bra för dig som individ eftersom det är tydligt vad du har för rättigheter. Exempelvis får inte arbetsgivaren på något sätt missgynna dig bara för att du vabbar. Missgynnande är när någon lider skada eller där föräldraledigheten blir till nackdel i arbetslivet. Exempelvis att någon inte får vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kolleger och att inte ges samma möjligheter till kompetensutveckling eller karriärutveckling. Ett missgynnande kan vara att chefen ifrågasätter varför det oftast är du som vabbar och inte din partner. Detta är en fråga som en del arbetsterapeuter får. Men chefen har inte rätt att ifrågasätta dig och din partner och ert val av vem som vabbar. Kontakta ditt fackliga ombud om du upplever att du blivit missgynnad. De pratar då med arbetsgivaren som förhoppningsvis backar när den förstår att det rör sig om ett missgynnande. Finns det inget lokalt ombud så ring till medlemsrådgivningen på förbundet. MARIA YNGVESSON, förhandlingschef Skanna för att läsa fler fackliga frågor. Planerar du föräldraledighet? Tänk då på att meddela förbundet detta. Du kan få sänkt medlemsavgift. Du behåller dessutom alla förmåner och rättigheter. Även om du är föräldraledig under den årliga lönerevisionen ska din lön revideras. Detta gäller även vid sjukskrivning och studieledighet. Kontakta oss om det skulle ske omorganisation på din arbetsplats under ledigheten eller om du har andra frågor. fackliga frågan k FOTO: MOSTPHOTOS

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=