Parkinsonjournalen Nr3 2023

14 PARKINSONJOURNALEN NR 3 2023 …till Johan Lökk Fyra frågor patienten har sväljningssvårigheter då det ofta går bättre att svälja om vätskan har lite substans, såsom exempelvis filmjölk. 3Finns det mediciner som ”krockar” med de vanliga parkinsonmedicinerna? – ”Krockar” eller så kallade interaktioner mellan läkemedel förekommer, och särskild observation bör beaktas hos patienter som samtidigt tar andra mediciner för andra åkommor. Förskrivande läkare måste i samråd patienten gå igenom aktuella läkemedel där det ibland behövs kontakt med patientens andra förskrivande läkare. Exempelvis är samtidigt intag av järnpreparat och levodopa olyckligt då effekten av levodopa kan minska. 4Hur gör man för att dämpa parkinsonsymtom som kommer under natten medan man sover? – Nattliga besvär av Parkinson som stör sömnen kan vara allt ifrån stelhet, överrörlighet, kramper till oro, ångest, hallucinationer, svettningar, urinvägsproblem och kan innebära stora bekymmer. Patienten bör ta upp problemen med sin läkare eller sjuksköterska så att man får en klar bild av besvären och också om det finns andra orsaker än Parkinson till besvären. Patienten kanske har andra sjukdomar och mediciner. – Givet att det är parkinsonrelaterade bekymmer ska medicineringen ses över och justeras. Om patienten har för lite medicinering, vilket resulterar i problem med stelhet, kan tillägg av depåberedning av levodopa till kvällen vara gynnnsam så att natten bättre täcks av dopamin. Är det oro och ångest som är framträdande kan ett sömngivande, icke-tillvänjande antidepressivum ha effekt såsom mirtazapin. – Viktigt är en noggrann genomgång med patienten om problem, förekomst, karaktär och duration samt tänkbara orsaker för att kunna hantera besvären. Det finns oftast en möjlighet att förbättra besvären genom ändring av medicineringen.« Professor om medicinering: ”Ett samtidigt intag av järnpreparat och levodopa är olyckligt, då effekten av levodopa kan minska.” Johan Lökk är även ersättare i Parkinsonförbundets styrelse. FOTO: STEFAN ZIMMERMAN 1Johan Lökk, internmedicinare samt överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och professor vid Karolinska institutet: Varför får vissa nydiagnosticerade personer dopaminagonister medan andra i stället får mediciner med l-dopa, exempelvis Madopark? Varför olika typer av preparat? – Vilken typ av medicin/preparat som ordineras beror på flera faktorer såsom ålder, sjukdomens duration, svårighetsgrad, annan medicinering, andra sjukdomar, läkarens erfarenhet av olika preparat och patientens önskemål och förutsättningar. – Erfarenhetsmässigt har det ofta ansetts att yngre personer ofta börjar med dopaminagonister (pramipexol med flera) eller MAOB-hämmare (selegilin med flera) medan äldre erbjuds levodopa. Detta på grund av att man vill minska risken för sidoeffekter både på kort och lång sikt. Det är ofta vanligt att man efter en tids terapi om/när patientens tillstånd förändras, att man kombinerar olika preparat för att uppnå bästa effekt med minsta sidoeffekter. 2Många tar sina mediciner med för lite vatten (eller annan vätska). Hur mycket ska man ta till varje tablett? – Det varierar och beror på flera faktorer, men generellt bör volymen vara så pass stor att tabletten eller tabletterna upplevs som nedsvalda, gärna med en klunk vätska innan för att fukta slemhinnorna, och någon klunk vätska efter. En halv till en deciliter torde oftast vara rimligt. – Speciellt viktigt är det om

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=