Parkinsonjournalen Nr3 2023

NR 3 2023 PARKINSONJOURNALEN 15 HÖSTKRYSS Z <hE^< W ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ &>/d/' &/^<͍ dZKd^ ^s Z/'Ͳ , d ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ h> Z^ d > /Ed ZͲ E d/KE >> D d ,Ͳ WK E' , Z E ^KD , Z E 'Kd KhdZ dd D E 'KE Z ^E/>> E͍ ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ KZ > E EE d /> K &Z E^< d/KE&/>D D >h ^^KE Zh>> ^ hd s/ &/Ed ^P<͍ d,hZD E ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ Θ ZhE Eh d ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ Z ϭ ϯ ϱ ϳ &Z ' ^W > D Ηd Zd /d ZΗ D >> E ^ K , h ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ ^D <K< Z s d dKWW ^dzZͲ D > / E d ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ͘͘͘ K , /^K> ''Ͳ ^z^^> hZZ > E ^<PE: D Z Ͳ :hZ ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ WK< < E EP: W ' E' ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ s/>> D E , , DͲ W 'E E >/ Z Z /KͲ <d/sd ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ z & Z d , d / > E &z K , ds/ yW Zd WZ/D d Z hE s/< Z s ' E W ^ , D d ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ Z hd E< > ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ W> d^ &PZ ^D < Z KD<Z d^ E ' EKD / D d ZE 'ZhE Ͳ DE ϯϯ ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ /Ed &P ' Z > E'^ Dd ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ & D> ^ / ^dP W^z</Ͳ dZ/^< D dK ^dK>> E Z/<d/'d ' D> d/ E < ^ D t/ E ZͲ ' d:hd <Ez < ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ > DE d W> d^ E E ' d/KE ^K>/ P: W <E E Η Z < Η ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ <'ZhE > DE d W> d^ E ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ Z dd ZͲ <KE^d h' E /^< D/E s ^d ZͲ Kdd E^ > E /E /s/ h >> D EE/^<KͲ ,: >W ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ /& >> > Z E KD >:h^ d^ hdͲ Z E/E' E Z < K , E <ZK</' WZKEKD E ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ Zh>> Z W dhE'Ͳ ^W d^ E DE d ^< Z Lös vårt höstkryss! Mys i höstmörkret med Parkinsonjournalens kryss. Du ska inte skicka in någon lösning. Den rätta lösningen kommer i nästa nummer av Parkinsonjournalen. Lösningen på sommarkrysset finns på sidan 37. Kryssmakare: Bengt-Erik Johansson.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=