Arbetsterapeuten-1-2024

18 Inom arbetsterapeutisk litteratur har begreppet klientcentrering varit det dominerande. Qarin Lood stötte på personcentrering först 2011 och konstaterar att det är stor skillnad mellan begreppen, även om de närmar sig varandra. Att vara klient är en sak, att vara person en annan. – Om jag utgår från mitt perspektiv som arbetsterapeut och inte tar in vad personen vill berätta för mig hamnar vi i en arbetsterapeut-klientroll, snarare än att vi är två personer som möts. Om jag fokuserar på aktivitetsproblemet och inte på relationen missar jag ganska mycket. Inom andra professioner (det finns väldigt lite forskning inom arbetsterapi) ser det ofta bra ut på individnivå i vården. Qarin Lood tror också att arbetsterapeuter både säger att de jobbar, och vill jobba, personcentrerat. Men att kulturen i en verksamhet, praktiska problem som hierarkier, resursbrist och andra strukturer kan stå i vägen. Som journalsystem till exempel. – Jag kan få till ett jättebra samtal och ta del av någons berättelse. Men hur ska jag dokumentera det? Journalsystemen ser människor som objekt och sjukdomar. Det är förinställt vad jag ska fylla i och inte öppet för en berättelse som någon har delat med sig av. Då går det inte heller att dela det mellan professioner i ett team. Personen behöver upprepa berättelsen varenda gång, i vartenda möte. Qarin Lood tror ändå inte att tidsbrist är det största problemet för att få till ett personcentrerat arbetssätt. Tvärtom kan vi komma direkt till kärnan med ett personcentrerat samtal. – Det kan ta mer tid initialt att etablera en relation, men vi vinner tid i slutändan. För vi gör rätt saker direkt, i stället för att göra det vi tror är rätt. Men det är svårt. Det är svårt och komplext att jobba med människor. Ett personcentrerat ledarskap underlättar. Att chefer låter personalen vara personer i verksamheten. Att frågor kring relationsskapande är del av jobbet och uppmuntras. Att lära av varandra blir en positiv spiral. – Jag har forskat med personer som arbetar och bor på vård- och omsorgsboenden där det ofta kan TEMA: RELATIONER

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=