Fårskötsel Nr 3 2022

SVENSKA FÅRAVELSFÖRBUNDETS TIDSKRIFT FÖR FÅRÄGARE NR 3 2022 Hur ska vi agera när alla priser stiger? Förbered dig inför höstens mönstringar Regenerativt jordbruk - lösning för försörjning och klimat?

K Knarrhult www.knarrhult.se E-post: info@knarrhult.se Tel: 010-1010670 Självgående skötsel Sorteringsanläggningen med en halvautomatisk klämvåg gör det enkelt att kontrollera tillväxten ofta. Sommarbetet är på gång och våra kraftfoderautomater ger lammen fri tillgång till foder ute i hagen med minsta möjliga arbetsinsats.

3 Innehåll Ledare 4 Förbundsnytt - Stämman 2022 6 - Motioner 2022 10 - Verksamhetsberättelse 13 - Riksbedömningsplan 18 - Riksdomarna 20 - Gårdsmönstring 22 - Årets Fårföretagare 23 - Ny mönstringsmodell för köttraser 24 - Efterlysning medalj 25 Regenerativt jordbruk 26 Vallodling 30 Årslamm/Ungfår 33 Ull-SM 38 Skinn-SM 40 KLSUgglarps 41 HKScan 42 Heatwave 44 Nya ullprojekt 44 Gård & djurhälsan - Att lyckas med förändring i orostider 45 - Kostnadsfri rådgivning vid CODD-misstanke 48 Lokalt 49 Radannonser 51 Om Fårskötsel 51 Svenska Fåravelsförbundets tidskrift för fårägare Nr 3 • 2022 Årgång 102 Utgivare Svenska Fåravelsförbundet Ansvarig utgivare Einar de Wit Redaktion, annonsförsäljning & layout: MarieAugustsson-deWit&EinardeWit Telefon: 0708-53 18 29 Brismene Lillegården, 521 93 Falköping tidningen@faravelsforbundet.com Tryck Ljungbergs tryckeri, Klippan ISSN 1650-2426 För icke beställt material ansvaras ej. Eftertryck utan redaktionens medgivande är ej tillåtet. OBS! Ny postadress: Svenska Fåravelsförbundet c/o Birgitta Wendelius Öster Bännbäck Stjärnbacka 109, 733 99 Möklinta Medlems- och allmänna frågor Telefon: 0174-30150 Telefontider: månd och onsd kl. 10.0012.00, samt tisdagar kl. 18.00 - 19.00 info@faravelsforbundet.com Elitlamm support Telefon: 0174-30150 Telefontider: månd och onsd: kl. 10.0012.00, samt tisdagar kl. 18.00 - 19.00 support@elitlamm.com Hemsidan www.faravelsforbundet.se Hemsideredaktör Anna Bergström Telefon: 0704 - 42 68 50 hemsidan@faravelsforbundet.com Tidningen Fårskötsel är medlemstidning för Svenska Fåravelsförbundet. Det går inte att prenumerera enbart på tidningen. Medlemsavgiften är 760 kr inkl moms. Anmäl dig som medlem på vår hemsida eller ring till kansliet. Se uppgifter ovan. Ordförande Gudrun Haglund Eriksson 0583-222 52, 0768-48 64 65 gudrun@bengtstorp.se Vice ordförande, näringspolitiskt arbete Elof Nilsson 0705-66 58 77 elof.nob@gmail.com Ekonomiansvarig, avelsfrågor Anna Törnfelt 0737-07 29 45 anna.tornfelt@faravelsforbundet.com Rovdjur och djurhälsa Ulf Ekholm 0768-44 49 92 ekholmulf@hotmail.com Förbundssekreterare Britta Wendelius, 0767-63 39 80 sekreterare@faravelsforbundet.com Avel, semin, riksbedömningar, rovdjur Jonas Karlsson 0702-38 98 10 jonas.karlsson@faravelsforbundet.com Ull och skinn, småskalig förädling, utbildning Marie-Louise Blanksvärd Andersson 0703-33 72 55 marie-louise@faravelsforbundet.com Småskalig verksamhet, näringspolitik Thomas Eriksson 0705-51 67 52 thomas.eriksson@faravelsforbundet.com Företagsutvecklare lamm- och nöt, LRF Fredrik Sundblad 010-184 25 56 fredrik.sundblad@lrf.se Jeanette Elander 010-184 25 33 jeanette.elander@lrf.se Omslagsfoto: Fåren i Åredalen hjälper till att bevara bördigheten i marken och minska utsläppen av växthusgaser. Läs mer om regenerativt jordbruk på sidan 26. Foto: Karin Sundemo I tidskriften Fårskötsel ansvarar författarna själva för innehållet i sina artiklar. Svenska Fåravelsförbundet förbehåller sig rätten att använda allt publicerat material på förbundets hemsida. Utgivningsplan 2022 Nr Manusstopp Utgivning Nr Manusstopp Utgivning 4 20 maj 17 juni 7 30 september 3 november 5 23 juni 12 augusti 8 11 november 16 december 6 19 augusti 16 september Fårskötsel Förbundsstyrelse Lösenord till medlemsunikt material på hemsidan: Fårnytt

4 Ledare Jag tänkte att min ledare skulle handla om vad jag/vi gjort under mitt första år i styrelsen. Jag är avelsansvarig och den posten har haft snabb omsättning i några år. Det har gjort att det överlämningen inte varit optimal. (Inget ont om mina företrädare dock). Jag har fått bra hjälp av alla så nu börjar jag bli varm i kläderna. Växa Det är avelsföretaget VÄXA som räknar ut avelsvärdena på våra djur. I vinter har vi jobbat med Växa för att få till ett nytt avtal för avelskörningarna. Nu är vi bara signaturer från att vara i land med avtalet. Vi har redan börjat att jobba framåt. Ulf Andreasson från Elitlamm och Jan-Åke Eriksson på Växa har börjat med att försöka få till det så att våra system ska kunna skicka avelsvärderingsfilerna mellan sig utan handpåläggning. Det gör hela körningen säkrare och mindre kompetenskrävande. Tanken är att vi inte skall vara beroende av enskilda personer för att få avelsvärden. Det tillkommer även en hel del dokumentering av rutiner, hur avelsvärden är uppbyggda och vad de visar. Information om avelsvärden finns att läsa på SF:s hemsida under fliken ”Elitlamm och avel”, ”Avelsvärden”. Det finns också en broschyr att beställa på SF:s kansli. När synkroniseringen av systemen är färdig kommer rättning av avelsvärden som nästa punkt. Framför allt texelfåren har haft problem med avvikande avelsvärden. En del av problematiken är embryo och seminimport, andra att vi inte har känt till vad avelsvärdena har visat. När detta är åtgärdat kan kunskapen användas även på andra raser. Vår förhoppning är att avelskörningarna skall bli billigare och att vi ska kunna lägga mer pengar och fokus på avelsvärden som ger de avelsframsteg vi vill ha. Lite om avelsvärden Avelsvärden är ett mycket bra avelsverktyg om vi använder dem rätt. Men då gäller det att vi sätter in rätt uppgifter i Elitlamm. Vårdar vi inte avelsvärdena kan det gå så illa att vi tappar tillit till dem och det vore synd. Om man tittar på topplistornas baggar ser man att många av dem har lika många födda lamm som avvanda. Kan det verkligen vara så? Ett annat värde att fundera kring är tillväxt maternell. Där är det viktigt att vi kommer ihåg att registrera om vi gör flasklamm, annars får tackan räkna tillgodo sig flasklammet/lammen och hon blir övervärderad. Men det avelsvärde som påverkar värdena mest är om man glömmer att göra en egen grupp med djur som har avvikande uppfödningsmiljö. Här har det kanske varit krångligt hittills, men Elitlamm har förbättringar på gång. Avvikande miljö är till exempel om en grupp med tacklamm går på bättre bete och kanske till och med tillskottsutfodring. Nu har vi haft Blupavelssystemet ett antal år. En del raser har följt upp sina avelsvärden, andra inte. Jag tycker att det är en naturlig process att hålla koll på att de verkligen leder till framsteg och om de gör det ska man ha koll på om man bör vinkla om dem så att de inte driver någon egenskap för långt. Till exempel om man avlar på låg födelsevikt så får man små lamm, men hur små ska de vara, när är vi nöjda? Nu har vi inte möjlighet att ändra avelsvärden men när Växa och Elitlamm är färdiga med synkroniseringen av systemen och texelfårens avelsvärden är det bra om rasföreningarna börjar se över sina rasavelsvärden. Om man tycker att något behöver ändras får vi börja att modifiera värdena. Leicesterfårsföreningens motion Till stämman förra året fick vi en motion från Leicesterfårsföreningen om hur vi ska jobba med varandra och vem som gör vad. Stämman 2020 hade Gotlandsfårsföreningen lagt en liknande motion. Vi har jobbat mycket med dessa frågor och kommit långt. Nu har vi gjort ansvarsområden för SF, föreningar och riksdomare. Jag tycker att alla har bjudit till för att få detta att bli bra. Nästa steg i denna grupp blir att få riksbedömningen digital. Vi har kommit en liten bit men det är viktigt att det blir bra. Vi hoppas att det ska bli enklare ute på bedömningsplatserna, enklare anmälningssystem och fakturering och en databas där man kan söka på baggar med Avelsarbetet inom Fåravelsförbundet

5 Ledare egenskaper man är intresserad av. Jag vill förtydliga att det är leicester och gotland som förbundet jobbar med plus rya och finull. Men det är bara leicester och gotland som önskat digitalisering än så länge. Vi kommer också att se över våra mönstringsutbildningar så att de är uppdaterade och stimulerar deltagarna att vilja fortsätta mot att bli färdiga mönstrare. Vi behöver fler gårdsmönstrare! Riksbedömning Jag är ansvarig för vår riksbedömning och våra domare. Varje år har domarna en sambedömningshelg. I år blir den runt Gränna. En dag kommer att gå till bedömning och utbildning av rya- och finullsfårens mönstring. Då är de föreningarna inbjudna att vara med och hjälpa våra domare att bli bättre på dessa raser. Under vårens Avelsutskottsmöten kom Jämtlandsfårsföreningen och merinofårens representanter med önskemål om att få riksbedöma sina djur. De ska ta fram underlag till vanlig mönstring och riksbedömningsinstruktioner. Sedan kan de också komma med i riksbedömningen. Elitlamm Anna Törnfelt och jag sitter i Elitlamms styrgrupp. Det senaste året har Ulf och Britt hos Elitlamm, och vår support fått jobba mycket med faktureringsrutiner mot vår redovisningsbyrå för att få rutinerna att fungera. Nu börjar det arbetet att bli klart och framför allt Ulf kan fortsätta med förbättringar och nya funktioner i programmet. Snart kommer en ny och bättre betäckningsfunktion. Skönt att något i livet blir lättare! Sedan har Elitlamm spelat in flera instruktionsfilmer med hjälp av Titti Strömne. De släpps snart och ska vara kanon har jag hört. Jag måste också berömma vår personal i supporten, de gör ett fantastiskt jobb. Lite om vad som kommer Det har kommit en ny hårdare Zooteknisk förording. Den kommer att påverka både SF och rasföreningar. Den är inte helt lätt att sätta sig in i. Här är det faktiskt EU som ligger på med en hårdare tillämpning. Förordningen handlar bland annat om härstamningsregister och stamböcker, och vilka delar förbundet och rasföreningarna står för. Vi kommer också lägga mycket tid på en ny seminstation. Anna T är den som ansvarar för semin och hon har gjort ett stort jobb med att öka seminanvändningen i Sverige. Efterfrågan har även ökat utomlands. Vi hoppas på att få till en seminaffär som alla raser ska vara med i och gynnas av. Om vi inte har möjlighet att tappa alla raser kan vi kanske hjälpa till med import. Vi kan ju även hjälpa bevarande raser med tappning till genbank. Det är viktigt att vi har semin nu med smittsamma sjukdomar och parasiter och inte minst är det viktigt med släktbryggor för säkrare avelsvärden. Det var lite om vad som gjorts och vad som kommer. Har ni synpunkter på detta får ni gärna maila eller ringa, synpunkter är alltid viktiga. Jonas Karlsson, Avelsansvarig i styrelsen                           Jermin Slikk Får * Ett smakligt och lättkonsumerat mineralfoder som innehåller alla mineraler och spårämnen din besättning behöver på betet * Selenberikad, finns både med och utan koppar * Godkänd för ekologisk produktion Crystalyx * Crystalyx High Energy är en melassbaserad slickbalja som ger extra energi under betesperioden * Crystalyx Organyx Plus är en slickbalja godkänd för ekologisk produktion Se våra erbjudanden i din närmaste butik.

6 Äntligen får vi snart träffas i ett förhoppningsvis soligt och varmt Vadstena. I skrivande stund är vi över 90 personer som ska övernatta. Östgötalamm hälsar er hjärtligt välkomna till några förhoppningsvis intressanta dagar, och kom ihåg att ta med er det glada humöret. Fåravelsförbundets stämma med lammriksdag den 6-7 maj på Starby Hotell Vadstena Stämman öppnas av Per Frankelius som håller ett öppningstal med tema "Framtidens får och lammnäring - en fråga om tradition eller innovation". Program 6/5 Stämman Före 13.00 ska samtliga röstberättiga delegater ha anmält sig. Detta sker vid sekretariatet i konferenslokalernas entré. Där får ni namnbricka och övrigt material. Övriga deltagare med stämmopaketet eller stämmomiddagen ska anmäla sig innan stämman avslutas. 13.00 Ni hälsas Välkomna av Östgötalamm 13.05 Stämman inleds av den kände ”Östgöten” Per Frankelius 13.45 Stämman börjar med inledning av ordförande Gudrun Haglund Eriksson 15.00 Kaffepaus med möjlighet att studera vad våra sponsorer har att delge oss i sina montrar 15.45 Stämman fortsätter 16.30 Stämman avslutas och incheckning kan ske 18.30 Mingel bland utställarna där en drink kommer att serveras 19.30 Stämmomiddagen inleds Avslut när ni själva känner för det Önskar ni delta vid stämman, stämmomiddagen eller bara lammriksdagen så måste ni anmäla er senast måndagen den 2/5 via mail till can.foretagsresurs@telia.com. Eventuellt nattlogi ordar ni själva. Det kommer att finnas några ställplatser för husbil, det kommer också att finnas möjlighet att äta frukost på hotellet. För frågor eller funderingar kring stämman eller lammriksdagen kontakta Crister Nilsson på telefon 073 – 07 121 10 Varmt välkomna till 2022 års stämma önskar Östgötalamm! Foto: Starby Hotell Stämman 2022

7 Dessa företag sponsrar Fåravelsförbundets stämma 2022: Guldsponsorer Silversponsorer Bronssponsorer MATHANTVERK FRÅN ÖDESHÖG FÅRPRODUKTER sedan 1960-talet Tillverkat i Sverige! Stämman 2022

8 Välkomna till en spännande dag fylld med kunskap och inspiration. Temat för lammriksdagen 2022 är Framtid och Innovation. Vi kommer att hålla till i tre olika salar och det kommer att finnas massor av möjligheter att välja och fylla på med den kunskap man själv är intresserad av. Schemat med exakta tider för respektive föredrag kommer i stämmokatalogen. Många föredrag kommer att hållas två gånger under dagen. Nedan kommer en kort presentation av varje företag. Väderstad AB (hålls en gång) Väderstad är ett välkänt företag som producerar jordbruksmaskiner med den absolut senaste tekniken. De kommer att berätta om sin innovationsresa över större delen av jorden. KLS Ugglarp (hålls en gång) Detta är ett av våra största slakterier med huvudkontor i Lund. Verksamheten bedrivs i Kalmar, Hörby, Dalsjöfors och Ugglarp de samarbetar också med några mindre slakterier. Gård & Djurhälsan (två olika föredrag) G&D är ett teammed veterinärer och produktionsrådgivare vilka arbetar med att skapa bra djurhälsa. Det förebyggande arbetet är en stor del av verksamheten. De kommer att hålla två olika föredrag om framtidens lammproduktion och hälsovård. Ullkontoret Detta gotländska företag samlar in svensk fårull för att tvätta och sälja den vidare. De jobbar dessutom med att hitta nya användningsområden för ullen. Svenska Fårklipparförbundet Svenska fårklipparförbundet står för en stor och viktig del av den svenska fårnäringen. Med hjälp av en skicklig fårklippare är det lättare att ta till vara ullen. Knarrhult, Siltberg och Slättö Kvarn (panelsamtal) Deras företagsrepresentanter spånar om framtidens byggnation, utrustning och inredningar för att få en bättre inomgårdslösning för lamm- och fårgårdar. Svenska köttföretagen En varumärkesoberoende organisation och en mötesplats för dig som vill diskutera, inspireras och lära dig mer om svenskt kött och dess mervärden. LRF Kött LRF kött har som syfte att öka de svenska köttproducenternas lönsamhet och konkurrenskraft genom att arbeta näringspolitiskt och med marknadsanalyser. Vuxenskolan Har visionen om ett samhälle där människor växer genom Lammriksdagen 2022 – Framtid och Innovation! kunskap, insikt och delaktighet. De anordnar många studiecirklar om får/lamm och de gröna näringarna. HK Scan (hålles en gång) Scan är vårt största slakteriföretag med huvuddelen av lammslakten i Linköping. Där byggdes för ett par år sen norra Europas modernaste lammslaktlinje. Exceptionell råvara (hålles en gång) Är en mötesplats för att skapa kontakter och utveckla relationerna mellan producenter och kockar i Sverige. Målet är att skapa en långsiktig plattform för utveckling. Svenska djurbönders smittskyddskontroll (hålles en gång) Vårt nationella bekämpningsprogram vid införsel av djur har lyckats förhindra introduktion av allvarliga sjukdomar som orsakar djurlidande och ekonomiska förluster. Efter det att ni har läst vilka företag, organisationer eller föreningar som kommer att delta under lammriksdagen så hoppas vi på Östgötalamm att du blir intresserad och känner att dessa föredrag kan bidra med ny kunskap till dig och ditt företagande. Beställer ni hela stämmopaket så ingår Lammriksdagen. Önskar man delta enbart under Lammriksdagen är priset 750 kr (detta betalas på plats i hotellreceptionen men anmälan sker i konferensentrén). Då ingår föreläsningar, tillgång till utställare, stämmokatalog samt förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe under dagen. Anmälan till lammriksdagen sker till Crister NilssonÖstgötalamm senastmåndagen 2/5 viamail can.foretagsresurs@telia.com Stämman 2022 Trång och gemytligt i vimlet! Välkommen till Lammriksdagen och träffa kollegor. Foto: Einar de Wit

9 Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88 eller hitta din lokala säljare via agria.se Trygg produktion Enskild & Besättning De senaste förbättringar i besättningsförsäkringen: - Skydd utan självrisk vid större lammförluster - Slaktbidrag om besättningen slås ut på grund av CODD - Valbart tillägg för skydd mot oväntade veterinärvårdskostnader

10 Motion till Svenska Fåravelsförbundets riksstämma 2022. Var vill vi att svensk fåravel ska vara år 2027? Svenska Fåravelsförbundets stämma 2021 beslutade att uppdra åt Svenska Fåravelsförbundets styrelse ”Att Under året omorganisera avelsarbetet tillsammans med näringens aktörer.” Motionens syfte var att skapa utveckling, delaktighet och bättre kommunikation kring svensk fåravel. Med knappa resurser i näringen behöver vi lägga resurser på rätt saker, särskilt i avelsfrågor där investeringar tar längre tid innan de betalar sig. Vi ser att styrelsen arbetar med avelsfrågorna. Dock önskar vi att Svenska Fåravelsförbundet lägger mer resurser och har ett mer långsiktigt perspektiv i avelsfrågorna. Svensk lammproduktion har en otrolig potential med rätt förutsättningar och verktyg. Ett av de viktigaste verktygen är avelsvärderingen som kan förbättra genetiken och ge mer lönsamma lamm och hållbara avelsdjur. Vi vill till exempel se nyttan av avelsvärderingen som görs idag. Ser vi de genetiska framstegen som vore rimligt efter 10 år användning av de nya avelsvärdena? Vi vill att Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med näringen tar fram en strategisk plan med långsiktiga mål för avelsarbetet inklusive en tidsatt handlingsplan. I framtagandet vill vi se att alla som vill bidra till att utveckla svensk fåravel ska få delta och bli hörda. Nyttan av att ha en plan, som förslagsvis sträcker sig 5 år framåt, är att alla vet vad de ska göra, vilka resurser som behövs – personellt, kunskapsmässigt och finansiellt. Det gör också att befintliga resurser kan nyttjas på ett smartare sätt och att nya resurser kan anskaffas när det är tydligt vad som ska göras. Hur planen följs upp och nya avelsfrågor behandlas framgent kan ske i en avelsdelegation/avelsråd som har till uppgift att bistå SF med input/synpunkter. Och vi ser gärna en breddad insyn och kommunikation i form av Avelsdag eller digitala träffar som fokuserar på genetikfrågor - någon form som ger tvåvägskommunikation för de som vill bidra, lära sig mer och delta i avelsfrågor. Var vill vi att svensk fåravel ska vara 2027? Med vårt förslag vet vi det i slutet av 2022. Vi yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt styrelsen för Svenska Fåravelsförbundet: • Att i verksamhetsplaneringen prioritera avelsområdet högre, d.v.s. att lägga mer tid och medel på avelsfrågorna. • Att under 2022 tar fram en strategisk plan med långsiktiga mål för det svenska avelsarbetet tillsammans med näringens aktörer. • Att under 2022 påbörja arbetet att hitta kompetens och finansiering för utveckling av svensk fåravel. 27 mars 2022, Titti Strömne och Tomas Olsson Styrelsens svar på motion nr 1 ” Var vill vi att svensk fåravel ska vara år 2027?” Det är mycket riktigt, som motionären inleder motionen, att Svenska Fåravelsförbundets styrelse fick i uppdrag vid stämman 2021 att ”Under året omorganisera avelsarbetet tillsammans med näringens aktörer.” SF vill här informera om vad som har hänt under året och vilka planer som finns för kommande år. SF vill också att det mer preciseras vilka man menar med näringens aktörer. Det finns många delar i avelsarbetet och här måste det mer exakt också anges vilka man menar. Det finns slakt, ull och skinn, naturvård, rasföreningar med flera som SF som avelsorganisation behöver förhålla sig till. SF är ett förbund med en bred och brokig skara medlemmar med ett flertal raser och olika inriktning i sitt fårägande. SF har under året haft tre avelsutskottsmöten (kött, ull/skinn och bevaranderaser). Där har alla fått komma till tals och vi har lyssnat och bjudit in till fortsatta samtal. Flera har också meddelat att man vill fortsätta med olika arbeten. Till exempel avelsvärden, mönstring och bevarandefrågor. Vi tycker att vi har försökt att få till en tvåvägskommunikation. De olika grupperna har tyckt att det varit bra med mer specifika möten där vi diskuterat just deras frågor. Vi håller med om att det behövs en kontinuerlig uppföljning av avelsvärdena gentemot avelsmålen. SF bidrar och tillhandahåller verktygen efter dialog med rasföreningarna. SF har även arbetat fram ett avtal med Växa Sverige hur vi ska arbeta framöver och vad som ska genomföras kommande år. En prioriteringslista har arbetats fram där det tas hänsyn till både Växas resurser och SF:s ekonomi. Det som planeras för 2022-2023 är hur rutinerna sköts vid avelskörningarna så att de blir effektiva och att man ska slippa handpåläggning. Då Växa Sverige har haft omsättning av personal med rätt kompetens så är det mycket viktigt att det finns rutiner för dokumentation så att arbetet inte blir personberoende. I dagsläget finns både gammal, erfaren kompetens och ny kompetens inom fårgenetik hos Växa. Nästa steg blir att titta över texelns avelsvärden som verkar lite osäkra, och när de är rättade kan de användas för andra raser. I planeringen finns även ett större arbete med att se över säkerheten på avelsvärden, där en del värden verkar vara övervärderade, samt att se över den genetiska spridningen. Växa kommer också att testa om det går att köra avelsvärderingen i ett nyare program i Danmark där de kör sina avelskörningar på nöt. Faller det väl ut kommer det att effektivisera arbetet. För att nå framgång i svenskt avelsarbete inom fårnäringen är det av yttersta vikt att data registreras ute i besättningarna via Elitlamm, och att rasföreningarna tar fram avelsmål samt vilka egenskaper man vill ha med. Svensk fårprodukStämman 2022 - Motioner Motioner 2022

11 tion är internationellt mycket liten och då gäller det att anpassa arbete med aveln till de förutsättningarna som gäller nationellt. Vi kan inte anpassa oss oavkortat mot de stora ”fårländerna” såsom Storbritannien, Irland, Australien och Nya Zeeland. Däremot finns det många bra parametrar som används internationellt som vi kan göra om till svenska. Årligen lägger SF en stor del i budgeten på avelsvärdering, Elitlamm, riksbedömningar, semin och kontakter med rasföreningar med mera. Så avel är en prioritering för SF:s medlemmar. Inför 2022-2023 kommer SF att satsa 280 000 kr på det arbete Växa ska utföra. SF försöker också hitta pengar internt och externt för avelsarbetet men först måste vi lägga grunden för hur avelsarbetet ska bedrivas och det har SF initierat sedan stämman 2021. SF undersöker för närvarande hur en ny seminverksamhet ska bedrivas och vilka kostnader det medför. Exempelvis så kan den nya jordbrukspolitiken från 2023 medge finansiering i projektform till utvecklings- och kompetensarbeten som SF också ska kunna ta del av. Stämman 2022 - Motioner SF letar efter genetisk kompetens men den är svår att hitta i Sverige. Växa har nyrekryterat genetiker som vi hoppas ska kunna ge fårnäring den kunskap som behövs. Om någon har ytterligare genetiker att rekommendera tar vi gärna emot tips. SF har börjat med att försöka frigöra pengar till en verksamhetsledare då det är ett mål vi har. Det är inget SF kommer att kunna göra 2022 men vi hoppas att vi ska kunna göra det i närtid. SF uppskattar motionärernas synpunkter och tycker att det väckt många bra tankar. Att anordna aveldagar, eller kompetensdagar, ser SF fram emot och vill göra det i dialog med rasföreningar med flera. Svenska Fåravelsförbundet föreslår stämman besluta att: • anse att första och tredje att-satsen i motionen är besvarad med denna redogörelse. • ta fram en strategisk plan med långsiktiga mål är för tidigt i detta läge. SF vill att näringens aktörer preciseras och därefter diskutera på AU med rasföreningarna hur vi går vidare. SF förslår därmed att motionärernas andra att-sats avslås. Olssons Frö, Mogatan 6, 254 64 Helsingborg • Tel: 042-25 04 50 • info@olssonsfro.se • www.olssonsfro.se

12 Stämman 2022 - Motioner Motion nr 2 angående stödet som betalas ut för röjning under Rovdjursavvisande stängsel (RAS), från Örebro läns fåravelsförening I dagsläget finns ett takbelopp som löper på en treårsperiod och som inbegriper bidraget för röjning under RAS. Med en starkt växande rovdjursstam och beslut i rovdjursfrågor som inte följs, samt dagens skenande kostnader, drabbas lammproducenter hårt både ekonomiskt och psykiskt. Lammproduktionen har stadigt minskat under många år, i dagsläget har vi knappt 30% självförsörjningsgrad på lammkött. Maxbeloppet för bidraget ersätter röjning för 1,3 mil stängsel och när takbeloppet är nått, får lantbrukaren själv stå för kostnaden. I stadstödsreglerna ingår flera andra ersättningar bland annat vissa investeringsstöd, stöd för företagsutveckling samt ersättningar vid rovdjursangrepp. Eftersom det ofta behöver röjas mer än 3 ggr/år på många marker är 5 kr/m för låg ersättning. För att stärka lammnäringen och bidra till en ökad självförsörjningsgrad yrkar vi: • Att bidraget för röjning under RAS lyfts ur regelverket ”statsstödsreglerna” • Att stödtaket tas bort. • Att Rovdjurspropositionen som beslutades 2013 måste följas. Anna och Karl Dufwa genom styrelsen Maria Bergman Svar på motionen från Örebro läns fåravelsförening angående ersättning för röjning under RAS och rovdjursproblematiken Svenska Fåravelsförbundets (SF) styrelse håller med motionärerna om att den här frågan är väldigt viktig för den svenska lammproduktion. Statsstödsregler är väldigt krångliga och styrs av både Sverige och EU. Stödet har ett maxtak för utbetalning under en treårsperiod. Att lägga ersättning för röjning under RAS i detta system anser vi är helt olämpligt. Om en fårägare gör allt hen kan göra för att skydda sina djur mot rovdjur ska det ersättas till den verkliga kostnaden. Många fårägare har mer än 1,3 mil långt stängsel att röja under. Vi behöver full kostnadstäckning för samtliga kostnader framkallade av rovdjur för att säkra svensk lammproduktion! Sedan den här motionen skrevs har förslag lagts att höja ersättningsbelopp med anledning av den kostnadskris vi har just nu. Det är mycket troligt att dessa ersättningar kommer att hamna under statsstödsreglerna. SF tycker inte att en kostnadsersättning ska ligga i den här stödformen, med de begränsningar som finns. Detta är frågor som SF inte på egen hand kan nå framgång i, utan arbetet ska ske tillsammans med LRF som har kompetensen och kontaktytorna, speciellt gällande EU-frågor. Eftersom SF är intressemedlem i LRF är detta samarbete naturligt. SF kommer att arbeta för: • att ersättning för röjning under RAS lyfts ur statsstödsreglerna. • att det inte ska finnas takbelopp för ersättningar som sammankopplas med rovdjur, varken förebyggande åtgärder eller vid faktisk skada • att inför beslutfattare påtala att Rovdjurspropositionen är den som är beslutad och som många står bakom. Den ska följas och efterlevas SF:s styrelse föreslår stämman att bifalla motionen.

13 Stämman 2022 Svenska Fåravelsförbundets Verksamhetsberättelse 2021 Pandemin fortsatte att påverka vår verksamhet även år 2021, de fysiska träffarna var få och istället umgicks och nätverkade ledamöter och medlemmar mestadels digitalt. SF har deltagit i sammanhang som styrelsen bedömt vara värdefulla för svensk fårnäring. SF anser att fårnäringen ska synas kontinuerligt och aktivt, detta för att tillvarata framför allt våra medlemmars, men även hela svenska fårnäringens behov. SF verkar på riksnivå genom förbundsstyrelsen och genom aktiva medlemmar i tillhörande lokal- och rasföreningar. Förbundsstyrelsen och lokalföreningarna arbetar fortsatt för att ge fårnäringen en framträdande plats i medvetandet hos konsumenter, politiker, myndigheter och även övriga av de gröna näringarnas alla aktörer. » Verksamhet bedrivs inom olika ämnesområden där varje ledamot har ansvar per ämnesområde, men samarbetar och kan backa upp för varandra enligt överenskommelse. Påverkansarbete Styrelsen för SF har vid flertalet tillfällen och i olika form arbetat för att påverka myndigheter och beslutsfattare att skapa förutsättningar för näringen att utvecklas och blomstra. Årets kanske mest iögonenfallande exempel på lyckat påverkansarbete är nog att SF tillsammans med representanter för flera lokalföreningar lyckades få till en träff i Sveriges Riksdag under rubriken Fårets Dag. Det var en dag i november fylld av dialog, diskussion och möjlighet att visa på fårnäringens utmaningar men även möjligheter. SF agerar som officiell remissinstans och enskilda medlemmar och styrelsens ledamöter gör en viktig insats genom att påverka organisationer och politiker lokalt, regionalt och på riksplanet. Internt inom grön näring driver SF på fårnäringens frågor. Allt påverkansarbete ger inte omedelbart resultat men på sikt är påverkansarbetet en förutsättning för framgång. Året som gått har varit intensivt beträffande remisser, ett tjugotal remisser har inkommit. Relevanta remisser har besvarats. SF har vid fler tillfällen tagit stöd av LRF Kött eller Gård och Djurhälsan för att bearbeta och besvara remisser på ett effektivt sätt. Lammköttslyftet Lammköttslyftet är slutredovisat. Resultatet finns i form av ett antal digitala utbildningar. Avel och Djurhälsa Vi har fått anslag från Svenska Jordbruksverket till finansiering för insatser att främja ökad djurhälsa. Ansvarsområdet Avel har präglats av arbetet med motionerna gällande avel som Stämman uppdrog till styrelsen att arbeta vidare med. Skrivelser inom området avel har inkommit från tre olika rasföreningar och även dessa har avelsansvarig hanterat och arbetar fortlöpande med. Avelsansvarig i SF har genomfört många avstämningsmöten med inblandade parter i motioner och skrivelser. Arbetet har uppskattats och en fruktsam dialog mellan alla inblandade har kommit igång. Diskussioner och nya rutiner mellan VÄXA och SF för att Vi har lärt oss att träffas på nya sätt. Förbundets digitala medlemsträffar har blivit väldigt uppskattade. Vargfrågan fortsätter att engagera medlemmarna. Antalet vargar i landet ökar kontinuerligt, likaså antalet revir. Här en bild från ett protestmöte som hölls utanför Ulricehamn vintern 2021 avseende det nyetablerade Brängenreviret. Småningom konstaterades en stor valpkull i reviret under sommaren 2021. Foto: Magnus Jacobsson

14 Stämman 2022 stärka tillförlitligheten i avelsvärden och förbättra rutinerna kring att ta fram dessa. Stort arbete har skett med att säkra avelsvärden på importdjuren. Ett nytt avtal mellan SF och VÄXA har utformats. SF har även under det gångna verksamhetsåret fortsatt arbetet med att öka djurhälsan för Sveriges får. SF har, tillsammans med fler aktörer inom svensk fårnäring tagit fram och formulerat dokument som beskriver riktlinjer för det framtida arbetet med att minska förekomsten av resistenta parasiter i svenska fårbesättningar. Möten och dialog förs kontinuerligt med Gård och Djurhälsan (G&D) och representanter för Svenska Djurbönders Smittskydd (SDS) för att gå framåt i frågan om svenskt smittskydd. SF har varit delaktig i remissarbetet för den nya förordningen AHL (Animal Health Law). SF agerar som referens i många olika djurhälsofrågor och ser detta som ett prioriterat område. SF är representerade i gruppen av kommunikatörer inom alla djurslagens organisationer, vilka agerar som ett slags branschråd inom djurskydd. Projekt och referensgrupper SF har tillfrågats om att agera bollplank eller stå som referens i olika projekt och/eller utbildningar under året. Några exempel är referensgrupp för arbetet med CAP, delaktighet i SLU projektet Kriminalitet - Hat och Hot, agerat bollplank till Jordbruksverket i ett antal frågor, bidragit med faktainput till Svenskt Kött, agerat handledare för Yrkesutbildningar och studentprojekt, varit referens till projektet Ny Teknik och får, samt aktivt varit med i LRF:s arbete med branschträff med djuromsorg. Semin 2021 Semin utökades med fler baggar, fler raser och fler tappade doser, och glädjande nog även en klar ökning av sålda doser både inom landet, men också sålda via export. SF informerade tidigt om att nästa år (2022) inte blir som vanligt. Inga nya baggar kommer att tappas nästa år, då verksamheten kommer att behöva omlokaliseras. Riksbedömning SF samarbetar med lokala samordnare för att arrangera riksbedömningar för ull, rya och päls. Riksbedömningen 2021 bedömdes totalt 415 st djur, motsvarande siffra för 2020 var 506 st djur. Antalet riksbedömda djur år 2021 var ovanligt lågt. Gårdsmönstring Under år 2021 erbjöds träffen Sambedömning för rekommenderade gårdsmönstrare vid två olika tillfällen. Träffen på Gotlands genomfördes men det andra tillfället ställdes in på grund av för få anmälda. Lokalföreningar bjöd in till steg 1 och steg 2 kurser i gårdsmönstring under det gångna året. Totalt genomfördes tre stycken steg 1 kurser och två stycken steg 2 kurser i gårdsmönstring. Alla som går kurserna erhåller ett intyg eller diplom via SF. Lokal arrangör och SF bidrar på olika sätt, men tillsammans för att utbilda gårdsmönstrare. Elitlamm Elitlamm har fortsatt utveckla nya funktioner i programmen. Ett antal digitala Elitlammskurser har genomförts under året. Fakturerade Elitlammsanvändare under 2021 var vid årsskiftet drygt 3 000 stycken. Elitlamm har tagit fram ett antal korta och lättillgängliga instruktionsfilmer under det gångna året. Dessa filmer kommer att lanseras under år 2022, det blir ett sätt att hjälpa användaren att göra rätt och på så vis minska behovet av support via epost och telefon. Elitlamm Support ansvarar för att kontrollera härstamning för utrotningshotade lantraser på uppdrag av Jordbruksverket, det rör ca 16 000 djur, samt att därefter återrapportera detta till SJV. Behovet av specifika exportcertifikat för svenska djur som exporteras har åtgärdats. Fårägare som sedan många år tillbaka varit listrapportörer har utbildats i att själva registrera sina djur, vilket medför att supportens tid för manuellt registreringsarbete minskar. Det har varit möjligt att avsluta den tidigare benämnda listrapporteringen till avelsregistret eftersom majoriteten av fårägarna nu har internet och digital vana. Gård och Djurhälsan (G&D) SF är delägare i Gård och Djurhälsan med 1 % av aktierna och har en plats i styrelsen. Vid bolagsstämman för Gård och Djurhälsan beslutades om aktieutdelning. Svenskt Kött SF arbetar aktivt med och har en styrelseplats i bolaget Svenskt Kött. Under år 2021 har man tagit fram och lanserat filmen "Hur djur blir mat". Filmen mottogs med mycket gott resultat och har delats mångfalts på sociala medier. Bolaget Svenskt Kött ägs av djurslagsföreningarna, LRF och Svenska köttföretagen. Syftet med Svenskt Kötts verksamhet är att Svenska Fårklipparförbundet erhöll Fåravelsförbundets speciella pris 2021. Foto: Claudia Dillmann

15 Stämman 2022 » lyfta det svenska köttets mervärden. Målet är att nå konsument med budskap om mervärdet hos svenskt kött när de äter hemma, äter i offentliga kök eller besöker restauranger. Rovdjur SF har besvarat ett antal skrivelser, remisser och enkäter gällande rovdjursfrågan och aktivt deltagit digitalt i relevanta möten. SF ingår i Viltskadecenters referensgrupp och De fem stora. SF driver på med budskapet att tagna beslut ska följas. Huvudargumentationen syftar till att det ska vara enklare och snabbare att få tillstånd för skyddsjakt och skyddsjakten ska vara värd namnet. SF arbetar även hårt för att full kompensation för samtliga kostnader som rovdjuren förorsakar. SF har även under år 2021 genomfört Rovdjurvakan, denna gång som ett samarrangemang med övriga Europas upprop ”Tänd en eld”. Manifestationen i september visar upp engagerade fårägare från hela landet i som vakar över djuren ute i hagen. Det underliggande målet är att locka press, media och beslutsfattare till att besöka oss ute i hagarna, för att på plats belysa rovdjursproblematiken. Rovdjursfrågan upptog en betydande del av diskussionerna vid höstens möte med politiker i samband med Fårets Dag i Riksdagen. Två digitala träffar mellan förbundets rovdjursansvariga och lokalföreningarnas rovdjursansvariga har genomförts under år 2021. Dessa informationsträffar uppskattas av alla deltagare och ger styrka i vardagens utmaningar med rovdjursfrågan. Ull och Skinn Nappaprojektet slutredovisades i februari 2021. SF har deltagit och föreläst om ull och skinn under ett antal av de digitala ullaktiviteter som ordnats i landet under året. Några av arrangemang att nämna är Nämnden för hemslöjdsfrågor och Ullveckan, Fårfesten i Kil, och Baltic Wool Week (Gotland). Ull och Skinnansvarig i SF har deltagit som bollplank i referensgrupp för projektet The Swedish Wool Initiativ och andra liknande projekt eller förstudier gällande ull och ullhantering i Sverige. Glädjande siffror har redovisats som pekar på att Svensk Ull inte längre kan benämnas ”skräpull som slängs”, då nyare statistik visar på att nästan hälften av all svensk ull (46 %) nu tas om hand jämfört med de blygsamma mängder förädlad ull som uppgavs för år 2017, året då SF startade aktivt med att arbeta för att lyfta värdet av svensk ull. Småskalig verksamhet och förädling Ansvarsområdet för Småskalig verksamhet genomförde en medlemskväll i mars 2021, temat var småskalig verksamhet då kunniga föreläsare medverkade. Den digitala träffen lockade nära 200 deltagare och var mycket uppskattad. Detta tillsammans med kontakter med medlemmar och lokala arrangörer av event med fokus på småskalig förädling som exempelvis Exceptionell Råvara kan nämnas som några av de insatser som gjorts under året. Medlemsfrågor och Utbildning I december 2021 bestod Svenska Fåravelsförbundet av 2 301 fullbetalande medlemmar vilket är en minskning med 37 fullbetalande medlemmar jämfört med föregående år samma tid. Antalet familjemedlemmarna var 338 vilket är en ökning med 9 stycken mot samma tidpunkt föregående år. Tillkommer gör även 20 stycken hedersmedlemmar, jämfört med 19 föregående år. Totalt antal medlemmar oavsett vilken sort var i december 2 659. En minskning om totalt 27 medlemmar jämfört med samma tidpunkt föregående år, tack vare ökningen av familjemedlemmar. Den regelbundet återkomna medlemsvärvning som skett under hela året via sociala medier och genom lokalt engagemang har hjälpt till att hålla medlemsantalet förhållandesvis stabilt. SF startade året med att anskaffa ett Teamskonto, detta för att genomföra digitala träffar, möten och kurser på ett smidigt sätt. SF erbjöd lokalföreningar som så önskade att nyttja SF:s Teamskonto för att genomföra digitala årsmöten, vilka då administrerades av adjungerade och även i viss mån ledamöter, beroende av tillfälle. Våren 2021 genomfördes digital ordförandekonferens samt tre så kallade medlemskvällar och ett digitalt avelsutskottsmöte. Satsningen på ett eget Teamskonto har varit till stor nytta för SF. Temat för de välbesökta medlemskvällarna var ”Hållbarhet”, "Småskalig Verksamhet” och ”Semin”. Återigen anordnades en Rovdjursvaka, denna gång tillsammans med bönder i hela Europa. Vi samlades i våra hagar och tände en eld, i en stillsam manifestation mot rovdjursproblematiken. Foto: Veronica Nyman

16 Stämman 2022 Stämman 2021 arrangerades även denna gång digitalt som en följd av pågående pandemi. SF fortsätter utveckla och förbättra rutinerna mellan sig och redovisningsbyrån Fyrklövern AB. Arbetet med det har tagit en hel del kraft även under år 2021, under årets sista månad beslöt styrelsen därför att utlysa tjänsten som ekonomiassistent för att ytterligare stärka arbetet med förbundets ekonomiadministration. SF egen lilla ”webbshop” på hemsidan förser medlemmar och ickemedlemmar med diverse trycksaker, till självkostandspris. Den tjänsten och möjligheten att beställa trycksaker utnyttjas varje vecka av medlemmar eller ”ännu inte medlemmar”. Att aktivt ”Värva medlemmar” främst via sociala medier har under året varit en uppgift för SF förbundssekreterare. Insatserna har gett god effekt då vi noterat en ökad tillströmning av nya medlemmar till SF under hela 2021. De medlemmar som valt att avsluta sitt medlemskap och då anger en orsak till detta, uppger orsaken som att man slutat med får av olika anledningar, ofta på grund av djurägarens ålder, hälsa eller rovdjurstrycket i området där man verkar. Mässor och Event Mässåret 2021 påverkades av den pågående pandemin vilket innebar att representation vid ett fåtal event genomfördes, övervägande i form av digital närvaro, som vid ”Fårfest i Kil på Annorlunda vis”, där SF deltog med ullfilmer och en föreläsning om ull, samt ett antal digitala Elitlammkurser. Tack vare den mycket uppskattade hjälpen av närliggande lokalföreningar kunde SF bemanna utställningsplats och representera vid Fårets Dag i Borgholm hösten 2021. SF har sponsrat landets fyra baggauktioner, Skinn-SM, Skinnrikets på Gotlands skinnbedömning samt Fårklippar- SM och Ull-SM. Årets Fårföretagare Lokalföreningar och rasföreningar nominerar sina kandidater till utmärkelsen Årets Fårföretagare. Priset som Årets Fårföretagare 2021 tilldelades Calle (CarlOscar) Allared och Charlotte Jansson för deras insatser med att utveckla svensk ull och ullhantering. SF:s Speciella Pris 2021 SF:s Speciella Pris 2021 tilldelades Svenska Fårklipparförbundet. Motiveringen löd: "Våra fårklippare är en av de viktigaste tillgångarna för de svenska fårägarna. Men inte bara som fårklippare, utan i hög grad också som ambassadörer och rådgivare. Många goda råd och praktiska erfarenheter har spridits via våra klippare. Det är en yrkesgrupp som alltid är efterlängtade och välkomna på våra gårdar." Kommunikation och sociala medier I februari 2021 lanserade SF en ny och modern layout på hemsidan, vilken nu även är mobilanpassad. SF uppdaterar ofta med inlägg på egen sida på Facebook, samt genom att dela och sprida relevanta inlägg. SF är blygsamt representerad på Instagram och Twitter. SF har en Youtubekanal och jobbar aktivt med ett antal hashtags. Webbredaktör för hemsidan är även SF:s koordinator för sociala medier men alla kan bidra med att öka SF:s närvaro och skapa aktivitet i sociala medier. Press och media bearbetas aktivt med pressmeddelanden som dessutom ofta publiceras på internet. SF kommunicerar regelbundet med medlemmar via utskick av epost genom ett mycket uppskattat Veckobrev och genom täta uppdateringar på SF hemsida och FB sida. Fårpodden Den mycket uppskattade Fårpodden fortsatte att sprida information om fårhållning på ett lättillgängligt och inspirerande sätt till intresserade lyssnarna oavsett om de är medlemmar eller inte. Fårpodden har publicerat sex kunskapsspäckade avsnitt under 2021. Fårskötsel Tidningen Fårskötsel, vår uppskattade medlemstidning har publicerat åtta fullmatade nummer. Tidningen Fårskötsel är en av medlemskapets högt uppskattade företeelser. Styrelsen för Svenska Fåravelsförbundet Styrelsen år 2021 var konstituerad enligt följande: Gudrun Haglund-Eriksson, ordförande och ansvarig för rovdjursfrågor Elof Nilsson, vice ordförande, ansvar för näringspolitik och marknad Anna Törnfelt, ekonomiansvarig och avels- och Elitlammansvarig Fårets Dag i riksdagen blev ett bra tillfälle att träffa politiker och informera om fårnäringens situation. Det blev kanske inga konkreta resultat dagen efter, men vi sådde många frön som kanske gror så småningom. Foto: Einar de Wit

17 Stämman 2022 Marie-Louise Blanksvärd-Andersson, ledamot och ansvarig för Ull & Skinn Thomas Eriksson, ledamot och ansvarig för Småskalig Verksamhet och marknad Ulf Ekholm, ledamot, ansvarar för medlems- och rovdjursfrågor Jonas Karlsson, ledamot och avels- och Elilammsansvarig Britta Wendelius, adjungerad förbundssekreterare Anna Bergström, adjungerad webbredaktör Einar de Wit, adjungerad redaktör Fårskötsel Jeanette Elander adjungerad LRF Kött, andra halvåret Fredrik Sundblad adjungerad LRF Kött, första halvåret Styrelsen har genomfört tretton protokollförda styrelsesammanträden, förutom konstituerande mötet. Styrelsen har träffats en gång fysiskt i samband med Fårets Dag i Stockholm, vid detta tillfälle genomfördes inget ordinarie styrelsemöte. Samtliga protokollsammanfattningar skickas via epost till ordförande och sekreterare i lokalföreningarna samt till angiven representant i anslutna rasföreningar och båda revisorerna. Sammanställt av Britta Wendelius Utveckling och resultat för en hållbar framtid Vi erbjuder smarta lösningar för betet: Uråsalåda, Basis feeder och mineralhink. Välj den lösning som passar dig bäst! För mer information, kontakta din säljare eller kundtjänst: 0771-111 222 Ta med mineralfodret ut på betet! VI FINNS PÅ PLATS PÅ FÅRAVELSFÖRBUNDETS STÄMMA MED LAMMRIKSDAG I VADSTENA 6-7 MAJ! Besök oss gärna i vår monter och lyssna på vårt föredrag Hoppas vi ses! www.klsugglarps.se 0480 - 70 70 00 Tf. Inköpschef lamm Therese Pilheden 073-021 32 76 thepi@klsugglarps.se

18 Förbundsnytt Dags att börja planera för årets riksbedömning. Börja med att boka tid för din gårdsmönstring. När du mönstrat får du en uppfattning om vilka djur som är lämpliga att riksbedöma. Anmäl gärna antal lamm till riksbedömningsorten som funkar bäst för dig. I ett senare läge väljer du ut vilka djur du tar med. Du kan då avvakta lammens egen utveckling och du hjälper arrangören att se intresset för att riksbedöma på respektive ort. Bagglamm som vid gårdsmönstring anses som möjliga att bli framtida avelsdjur, erbjuds en ytterligare bedömning vid årets riksbedömning. Även tacklamm och korsningslamm är välkomna i mån av plats. En noggrann genomgång och bedömning av djuren ger dig en bra indikation på om djuret kan anses lämpligt för att gå i avel. Protokollet blir ett kvitto på hur dina lamm står sig i konkurrensen med andra djur inom respektive ras. Anmäl dina bästa lamm från gårdsmönstringen till riksbedömning, så höjer du försäljningsvärdet och intresset för dina avelsdjur! Riksbedömningarna är öppna för alla besättningar som är anslutna till Elitlamm Avel. För dig som är ny med din ras så kan ett besök vid en riksbedömning vara av stort värde för att se och lära, även om du inte har med egna djur. Visa torra och rena djur Djur som bedöms för päls, ull, eller rya ska vara torra och rena vid bedömningstillfället. Först då kan pälsen/ullen få en rättvis bedömning. Pälsfår bör tvättas 3-5 dagar före bedömning. Använd rikligt med ljummet vatten och skölj igenom pälsen. Gnugga inte och använd varken schampo, tvättmedel eller balsam. Anmälan Anmäla till respektive samordnare senast det datum som anges för respektive visningstillfälle. Kostnaden för att delta vid riksbedömningen är 450 kr/djur exkl. moms. Eventuellt tillkommer avgift för anordnande lokalförenings omkostnader och kan komma att tas ut separat. Information om detta kan fås från respektive lokalförening. Varje bedömningsdag kan ta emot max 50 baggar. Vänta inte med din anmälan om du vill vara säker på att få plats vid en speciell ort. Om det blir fullbokat hänvisas du till en annan ort. Efteranmälan Anmälan efter det datum som anges för respektive visningstillfälle räknas som efteranmälan. Plats erbjuds då om plats finns! Vid efteranmälan tilläggsdebiteras djurägaren förutom grundavgiften, summan 50 kr/ djur exkl. moms i efteranmälningsavgift. Vid uteblivelse till anmäld riksbedömning eller avanmälan senare än fem dagar före aktuellt datum, debiteras full kostnad. Riksbedömningsplan år 2022 Papper som behövs Kom ihåg att du ska ta med intyg på MV-status, intyg på fotrötestatus och individuella härstamningsbevis för dina djur. Djurägarförsäkran och fotröteförsäkran fylls i av djurägaren innan djuren lastas ut. Det kan bli förändringar i tryckt riksbedömningsplan. Den riksbedömningsplan som finns anslagen på SF hemsida är alltid den aktuella versionen. Observera tidsbristen! Djurägare som riksbedömer vid de senare orterna behöver vara noga med att få in riksbedömningsprotokollet i tid till baggauktionen i Jönköping om ni avser att anmäla bagge till baggauktionen. Det kan innebära att protokollet för de baggar ni vill anmäla behöver kopieras redan vid riksbedömningstillfället så att en av riksdomarna kan ta med det till auktionskommittén. Varannandagsutdelning av posten gör att detta gäller bedömningarna i Örebro, Linköping och Jönköping. Även ni som får era baggar bedömda sista dagen på Gotland samt i Västerås behöver vara observanta på när ni som senast måste skicka in anmälan till Jönköpingsauktionen för att snigelpost ska hinna fram i tid. Gotland Västerås Uppsala Öjebyn/Piteå Linköping Ödsmål Jönköping Hörby Ingelstorp 25/8 Umeå 24/8 29/8 30/8 27/8 29/8 28/8 28/8 31/8 27/8 28/8 Örebro Skara 30/8 24/8 23/8 27/8

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=